Tři dny ve Varšavě a nyní tři dny u nás v Ostravě

4. 11. 2015

Naši studenti se zúčastnili mezinárodní výměny s polskými studenty. Tentokráte proběhlo setkání s českou historií, Ostravou a jejími památkami. Akce se konala v rámci projektu PANTu Dialog přes hranici – setkávejme se a naslouchejme si! a podpořilo ji Česko-polské fórum při Ministerstvu zahraničí ČR.

Setkání v Ostravě proběhlo ve dnech 21. – 24. října 2015 a navázalo tak na setkání ve Varšavě ve dnech 24. – 26. září 2015. V jeho průběhu polští i čeští studenti prezentovali výstupy společného projektu o socialisticko-realistické architektuře a památkách Ostravy i Varšavy.

Čtvrtek 22. října

V letošním roce přijeli studenti z partnerských polských škol (Gymnázia Aleksandra Fredry a Gymnázia Mikoláše Koperníka z Varšavy) již ve středu v noci a po noci strávené na EDUCAnetu se ráno přesunuli na Gymnázium Pavla Tigrida, kde je čekal první blok pestrého programu. Po prohlídce partnerského gymnázia následovaly aktivity spojené s tématem setkání – poznáním socialisticko-realistické architektury. Po studentských prezentacích v PowerPointu na toto téma se studenti vydali na společnou prohlídku socialisticko-realistické architektury v Ostravě-Porubě. Poté se celá skupina přesunula autobusem do centra Ostravy, kde účastníky čekal oběd v restauraci Sofia. Po obědě a krátké procházce centrem města studenti zamířili do industriálního klenotu Ostravy – oblasti Dolních Vítkovic. Z vyhlídkové terasy nákupního centra se jim otevřely úchvatné pohledy na „ostravské Hradčany“ – Dolní Vítkovice a tovární haly ve stylu průmyslové secese. „Ocelovým městem“ putovali s průvodci, s přilbami na hlavách a s očekáváními, která byla určitě naplněna či překonána. Velmi silným zážitkem byla pro studenty prohlídka vyhlídkové věže Bolt Tower a především multimediálních a hravých expozic ve Světě techniky. Večerním autobusem se pak čeští i polští studenti přesunuli na večeři do EDUCAnetu. Následovala prohlídka české i polské jazykové verze výstavy PANTu „Spolu – proti sobě? Rok 1968 v Československu a Polsku“, které byly před několika lety vytvořeny v rámci podpory Česko-polského fóra při Ministerstvu zahraničí ČR. Studenti se výstavě věnovali celý večer a pak společně debatovali v češtině i polštině o roce 1968 (Palach, Siwiec, Dubček, Brežněv, Svoboda).

Pátek 23. října

Po snídani na EDUCAnetu se studentí a učitelé autobusem přesunuli do Darkoviček, kde se spustili s průvodcem do pevnostního objektu MO-S 19 „Alej“. Na místě polští studenti zjistili, z jakých důvodů a proč se naše pevnostní pásmo budovalo a jaké byly jeho další osudy. Po návštěvě bunkru následoval přejezd do Hrabyně, oběd a prohlídka místího Památníku II. světové války. Zde prošli expozicí, polští studenti se dozvěděli podrobnosti o době Protektorátu, domácím i zahraničním odboji a především o výjimečnosti Ostravské operace sovětské armády. Navštívili rovněž symbolický hřbitov se třinácti tisíci destičkami se jmény padlých. Po přesunu do centra města následovalo vyvrcholení dne – setkání s pamětníkem holocaustu Luďkem Eliášem v antikvariátu a galerii Fiducia. Ten všechny přítomné doslova uchvátil. Po jeho vzpomínkách následovala beseda. Velmi silným momentem jeho svědectví byla jeho zmínka o setkání s bratrem v červnu 1945. Našel jej po válce v nemocnici a poznal jej až podle vytetovaného čísla na předloktí. Jeho bratr vážil neuvěřitelných 35 kilogramů. Stejně strhující byl příběh Luďkovy nastávající, se kterou se poznali už v Terezíně, po dlouhém odloučení se šťastně shledali po konci války a prožili spolu dalších šedesát let. Po besedě měli studenti volno k prohlídce večerní Ostravy, po které zamířili na EDUCAnet na nocleh.

Sobota 24. října

Po snídani se studenti vypravili do centra Ostravy na procházku po významných místech spojenou s výklady o jejich historii. Navštívili jsme tyto lokality: most Miloše Sýkory – Ostravská operace / místo bývalé synagogy / náměstí – Karel Reisz – Nikolas Winton / obchodní dům Bachner – židovská emigrace / Elektra – Německý dům – odsun Němců / Polský dům – polská minorita / Nová radnice – Ostrava 1968 / Krajský soud Ostrava – Buchal – politické procesy. Po návratu z centra města se studentské skupiny pustily do druhé části prezentací v PowerPointu k socialisticko-realistické architektuře. Následovalo balení, oběd a odjezd polských přátel domů do Varšavy. Pak už jen rozloučení a vzájemná poděkování, někteří studenti se jistě rádi sejdou ve Varšavě či u nás v dohledné době znovu.

Záštitu a partnerství nad setkáním převzali:

 • Občanské sdružení PANT;
 • Polský Institut paměti národa (Instytut Pamięci Narodowej – IPN);
 • Česko-polské fórum při Ministerstvu zahraničí ČR;
 • Antikvariát a galerie Fiducia.

Akce se zúčastnili za českou stranu studenti z:

 • Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě;
 • Gymnázia EDUCAnet Ostrava;
 • Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě-Porubě.

A za polskou stranu studenti z:

 • Lycea LXXXI Aleksandra Fredry ve Varšavě;
 • Dvojjazyčného lycea XXXIII Mikołaja Kopernika ve Varšavě.

Hlavní organizátor a jeho tým:

 • Marek Šimoňák, ředitel Gymnázia EDUCAnet v Ostravě-Hrabůvce a člen Občanského sdružení PANT;
 • Marcel Mahdal, učitel dějepisu a ZSV na Gymnáziu Pavla Tigrida a člen Občanského sdružení PANT;
 • Petr Popule, učitel dějepisu a společenských věd na Gymnáziu EDUCAnet v Ostravě-Hrabůvce;
 • Jiří Sovadina, učitel dějepisu na Gymnáziu Olgy Havlové a člen Občanského sdružení PANT;
 • Petr Šimíček, učitel dějepisu na Gymnáziu Olgy Havlové a člen Občanského sdružení PANT;
 • Pavla Foglová, překladatelka a členka Občanského sdružení PANT.

Související články


« zpět