Dějepis a ZSV

Kdo jsme

Společenské vědy mají na naší škole tradičně dobré jméno. Nesouvisí to jen s obsahem jednotlivých předmětů (dozvíš se základy ekonomie, práva, psychologie, historie a filozofie, porozumíš politice a poznáš, jak funguje občanská společnost), ale také s řadou mimoškolních aktivit, které na výuku ve třídách navazují. Jezdí se na historické exkurze, navštěvují se soudy, archivy, úřady a jiné instituce, kde se vědomosti z lavic konfrontují se skutečnou praxí. Na klasickou výuku pak navazují volitelné semináře, ve kterých můžeš svůj zájem o některý z oborů dál prohlubovat a připravovat se tak na přijímačky na vysokou školu. S řadou z nich odborně spolupracujeme (Ostravská univerzita, Slezská univerzita), a proto k nám pravidelně dochází vysokoškoláci na pedagogickou praxi. Jsme pyšní na to, že naše škola nese jméno Pavla Tigrida. Proto se taky snažíme jeho odkaz připomínat různými vzpomínkovými akcemi (naposledy mezinárodní konferencí ke 100. výročí jeho narození, soutěž pro školy a veřejnost Šifra Pavla Tigrida). Nezapomínáme ale ani na jiné velké události (podíleli jsme se společně s městem Ostrava a MS krajem na pořádání akce SametOVA!!!, zapojili jsme se do oslav 100. výročí vzniku Československé republiky). Historie pro nás není jen cosi vzdáleného, ale vnímáme ji jako důležitou součást dneška i nás samých. Pátrat v ní a zjišťovat souvislosti je velké dobrodružství. Můžeš jít do toho s námi.

Lidé

Příjmení a jméno E-mail / tel. klapka Třídnictví a funkce Aprobace
Batková Zuzana, Mgr. batkovaz@jazgym.cz / 104 3. E, vedoucí sekce, školní metodik prevence dějepis, německý jazyk
Hruška Jiří, Mgr. hruskaj@jazgym.cz / 118 3. C, člen marketingového týmu, správce knihovny dějepis, český jazyk a literatura, mediální výchova
Mahdal Marcel, Mgr. mahdalm@jazgym.cz / 112 dějepis, základy společenských věd
Maternová Šárka,Mgr. maternovas@jazgym.cz / 112 dějepis, český jazyk a literatura
Mazurek Aleš, Mgr. mazureka@jazgym.cz / 113 dějepis, základy společenských věd
Tomalová Jana, Mgr. tomalovaj@jazgym.cz / 112 základy společenských věd, ruský jazyk, tělesná výchova
Tomeček Slavoj, Mgr. tomeceks@jazgym.cz / 113 dějepis, základy společenských věd

 Co podnikáme

Zájemci o historii najdou na naší škole široké pole působnosti. Mohou se realizovat v rámci historických a společenskovědních seminářů, pokusit se vypracovat zajímavou SOČku (středoškolská odborná činnost), účastnit se tradičních historických exkurzí či se podílet na přípravě akcí s historickou tematikou. V I. ročníku absolvuješ jednodenní historickou exkurzi do Vídně a exkurzi po památkách Velké Moravy. Ta první je zaměřena na starověk (Egypt, Mezopotámie, Řecko, Řím) a Vídeň jako hlavní město bývalé rakouské monarchie. Druhý výjezd je zaměřen na nejstarší českou minulost. V archeologických lokalitách Velehrad, Mikulčice a Znojmo navštívíš místa spojená s existencí Velké Moravy - prvního státního útvaru na našem území. Ve II. ročníku tě čeká prohlídka koncentračního tábora Osvětim a poznávání české gotické kultury a architektury v oblasti Kutné Hory a Bezdězu. III. ročník ti nabídne možnost vycestovat do Kroměříže a seznámit se s místem, které hrálo významnou roli v době revoluce 1848-49. Nejoblíbenější z exkurzí je ale ta poslední: ve IV. ročníku se tradičně jezdí na třídenní návštěvu Prahy! Praha je zlatá a pobyt v ní zahrnuje nejen objevování historických památek, ale taky návštěvu divadla, galerií, literárních nebo filmových přednášek či unikátních objektů, kam se běžný turista těžko dostane. Je se na co těšit.