KOSTKY

... jsou vrženy aneb spolužák ti řekne, odborník poradí

Kdy to vzniklo a co to je?

Ve školním roce 2018–2019 odstartoval svou pouť projekt KOSTKY podporovaný Moravskoslezským krajem. Projekt zaměřený na prevenci KOuření, STresu a KYberšikany díky aktivním žákům úspěšně pokračuje i v současnosti. Kostky jsou tedy stále vrženy a cílem tohoto projektu zůstává, aby vybrané projevy rizikového chování byly řešeny na úrovni žák – žák.

Také už jsi viděl někde v areálu školy nápis KOSTKY, ale pořád přesně nevíš, co to znamená?

Dovol mi to tedy osvětlit. KOSTKY jsou dlouhodobý školní projekt pořádaný Lenkou Žvakovou a Janou Tomalovou, které jsou zde vždy pro tebe. Zaměřujeme se na tři kritická témata, se kterými se velká část mladých lidí dnes potýká: KOuření, STres, KYberšikana.

Říká ti to něco?

Sami žáci připravují pro nové studenty program, který ti pomůže a naučí tě mnoha novým věcem.

Projekt je zajímavý tím, že žáci, kteří prošli odborným školením (organizace AZ HELP ad.), sami pomáhají žákům. Ti, kteří se od odborníků naučí něco o uvedené problematice, se zároveň dozvědí, jak své vědomosti předat svým vrstevníkům či jak jim pomoci. Všichni budují svou sebedůvěru, učí se být zodpovědní, solidární a také vstřícní a empatičtí. Jako pomáhající na druhou stranu získávají dovednost být otevření, učí se důvěře a také tomu, jak se nebát či neostýchat a říct si o pomoc, když ji potřebujeme.

Zajímá tě to?

Na projektu zatím spolupracovali: Barbora Pohlová a Martin Petráš, dále Zuzana Gregorová Zuzana Sošková a Kateřině Kupcová, Klára Pačková, Radka Řehulková, Sofie Glacová, Zuzana Nesrstová, Eva Neuvirtová, Veronika Sajbotová, Vojtěch Mazur, Vendula Szméková a Barboře Kravčíková, Barbora Gaszczyková, Tereza Mihulová, Rafaela Prousali Karademitrou a Kateřia Valášková.

Cennou devizou je, že samotní studenti přišli s nápadem pokračovat v preventivních aktivitách určených spolužákům i v dalších školních letech. 

Máš-li chuť spolupracovat, ozvi se!!! (kontakt na KOSTKY, Barbora Pohlová, Martin Petráš)

poznámka pod čarou...

KOSTKY a jejich historie ve školním roce 2018–2019

KOuření – STres – KYberšikana

Studenti učí studenty… Díky celoročnímu projektu JGPT podporovanému Moravskoslezským krajem se mohlo téměř dvacet studentů vyškolit a stát se na rok učiteli – lektory. Dvacítka zájemců z 1. a 2. ročníku prošla školeními a besedami s odborníky. Pod vedením lektorky Hany Freiwaldové z organizace AZ HELP Ostrava si tito studenti pak dál připravovali semináře a workshopy pro své spolužáky. Odborníci, kteří své znalosti a vědomosti studentům nabídli, jsou renomovanými experty ve svých oborech. Rozdělili si témata, která napovídá samotný název projektu:

Kouření: MUDR. Patricie Popelková, Ph.D., plicní oddělení FNO;
Stres: doc. Dr. Ing. Jan Libich, vysokoškolský pedagog, VŠB-TUO a Univerzita v Melbourne;
Kyberšikana: PhDr. Roman Pačka (absolvent JGPT) a Mgr. Kateřina Hábová z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Velké poděkování patří organizaci AZ HELP v Ostravě, výborné lektorce Haně Freiwaldové a všem zapojeným studentům!!! Cennou devizou je, že samotní studenti přišli s nápadem pokračovat v preventivních aktivitách určených spolužákům i v dalších školních letech.

KOSTKÁM ZDAR!!!