Soutěže

Evropská sekce jazykového gymnázia Pavla Tigrida vyhlašuje 3. ročník výtvarné soutěže u příležitosti 400. výročí narození Jeana de La Fontaina

Téma: La Fontainovy bajky

Věkové kategorie: I. 11–14 let,  II. 15–18 let.

Uzávěrka soutěže: 15. března 2021

Techniky: tradiční kresba, malba nebo počítačová grafika, práce pomocí grafického tabletu, fotografie, koláž z fotografií, animace atd.

Výtvarnou práci pošli jako fotografii (postačí z mobilu) nebo obrázek ve formátu (png, jpg apod.) na LaFontaine@jazgym.cz. Do zprávy napiš jméno a věk autora, název La Fontainovy bajky, název a přesnou adresu školy (včetně kontaktního emailu, telefonu). Vyhlášení vítězů a nominovaných na výstavu do Art galerie proběhne 20. března 2021 tady na webu. Tři nejlepší práce v každé kategorii oceníme.


Úřední hodiny pro odevzdávání přihlášek

Přihlášku ke studiu na SŠ můžete zaslat poštou nebo ji osobně odevzdat v úředních hodinách na sekretariátu školy.


Přípravné kurzy

Informace o přípravných kurzech pro žáky 7. a 9. tříd.


Pavlínin CatALOG