Soutěže

Evropská sekce Jazykového gymnázia Pavla Tigrida vyhlašuje 3. ročník výtvarné soutěže u příležitosti Dne Frankofonie a 400. výročí narození Jeana de La Fontaina

Téma: La Fontainovy bajky

Věkové kategorie: 0. méně jak 11 let, I. 11–14 let, II. 15–18 let.

Uzávěrka soutěže: 15. března 2021

Techniky: tradiční kresba, malba nebo počítačová grafika, práce pomocí grafického tabletu, fotografie, koláž z fotografií, animace atd.

Výtvarnou práci pošli jako fotografii (postačí z mobilu) nebo obrázek ve formátu (png, jpg apod.) na LaFontaine@jazgym.cz. Do zprávy napiš jméno a věk autora, název La Fontainovy bajky, název a přesnou adresu školy (včetně kontaktního emailu, telefonu). Vyhlášení vítězů a nominovaných na výstavu do Art galerie proběhne 20. března 2021 tady na webu. Tři nejlepší práce v každé kategorii oceníme.

Výsledky 3. ročníku soutěže ke Dni Frankofonie, která se vzhledem k pandemii covidu-19 odehrávala pouze ve virtuálním prostoru.
Téma soutěžních prací: La Fontainovy bajky
Počet účastníků: cca 600 žáků a studentů 10 škol (Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Wichterlovo gymnázium, ZŠ Pokorného, ZŠ Hrdličky, ZUŠ Svinov, ZUŠ V. Vančury, Gymnázium ve Zlíně, Gymnázium v Písku, ZŠ Labyrint Lhota, Collège Jeanne d’Arc, Limoges, Francie). Do užšího výběru hodnoceného odbornou porotou postoupilo 200 prací, do virtuální galerie bylo nakonec nominováno 110. Bylo rozdáno celkem 20 cen. Z toho 9 v kategorii 1 (11–14 let), 10 cen v kategorii 2 (15–18 let) a speciální cena Prix de l’Ambassade de France en République tchèque, kterou předá madame Hélène Buisson – atašé pro francouzský jazyk při Francouzském institutu v Praze.

Ocenění poroty získali za mimořádné počiny v animaci 4 účastníci soutěže (při posuzování byla zohledněna především komplexnost autorské práce) a děti mladší 11 let (za odvahu soupeřit se staršími spolužáky a za krásné příspěvky).

Distanční podoba soutěže umožnila žákům rozvíjet digitální kresbu a malbu, PC grafiku, animaci a práci s digitální fotografií, proto jsme se rozhodli vytvořit novou kategorii PC grafiky pro obě věkové kategorie. Práce s digitální kresbou na grafických tabletech byla v minulých ročnících spíš výjimkou. Dnes se můžeme pochlubit za každou věkovou kategorii nejméně dvěma animacemi a průměrně 25 krásnými obrázky nebo fotografickými kolážemi.

Protože se nyní na školách neučí (ani výtvarná výchova), zapojili jsme také lidové školy umění. Díky LŠU se objevili zájemci z řad mladších dětí (9 a 10 let), pro které soutěž nebyla primárně určena. Přesto si vysloužili čestná uznání a ceny poroty. Do soutěže se zapojila také naše partnerská škola ve francouzském Limoges (Collège Jeanne d’Arc), jejíž žáci získali 2. a 3. místo v kategorii malby a kresby do 14 let.

Vítězové jednotlivých kategorií