Soutěže

4. ročník výtvarné soutěže / Den Frankofonie

4. ročník výtvarné soutěže / Den Frankofonie

Evropská sekce Jazykového gymnázia Pavla Tigrida ve spolupráci s Velvyslanectvím Francie v České republice a Francouzským institutem v Praze vyhlašuje 4. ročník mezinárodní výtvarné soutěže u příležitosti Dne Frankofonie a 150. výročí vzniku obrazu Impression, soleil levant, jehož autorem je Claude Monet

Soutěžní kategorie:
I. 10–14 let (ZŠ, ZUŠ a víceletá gymnázia)
II. 15–19 let (SŠ, SOŠ a gymnázia)

Téma: zachyť neopakovatelnou chvíli, atmosféru, stav světa jako Claude Monet. Náměty najdeš v přírodě – krajině, městě (siluety, nálady světla, unikátní situace a kompozice), v různé denní nebo roční době a v jejich srovnání, detailu či intimitě. Stačí se rozhlédnout kolem a uvidět... krásu okamžiku.

Inspirací ti mohou být další impresionisté (E. Degas, O. Renoir, P. Cézanne, P. Gauguin...) / pracovali s momenty života, jedinečností chvíle. Dostihy, balet, cirkus i setkání s přáteli se na jejich obrazech proměnily v neopakovatelné okamžiky plné emocí. I ty se o něcoo podobného můžeš pokusit. Dnes to může být koncert, tanec, sport, momentky s přáteli a další zajímavá setkání, která dokáží vyvolat okouzlující atmosféru.

Soutěžní techniky:
klasické techniky – malba, tempera, akvarel, suchý pastel, olejový pastel, koláž, kresba, kolorovaná kresba, perokresba... (max. ve formátu A2)  zasílejte fyzicky na adresu: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Gustava Klimenta 493/3, 708 00 Ostrava-Poruba (obálku označte heslem KRÁSA OKAMŽIKU)

digitální techniky – PC grafika, fotografie / zasílejte v běžných formátech png, jpg, jpeg apod. (fotografie může být i z mobilu, ideálně v originálním rozlišení) na emailovou adresu: art@jazgym.cz

U soutěžních prací vždy uveďte KONTAKTNÍ ÚDAJE (vzadu na obrazu nebo v emailu): jméno autora, věk, kategorie, název a přesná adresa školy (včetně emailu, telefonu na školu nebo pedagoga), jméno a příjmení pedagoga VV.

Vyhlášení vítězů a předání cen proběhne 31. března 2022 v prostorách Jazykového gymnázia Pavla Tigrida. Na webových stránkách školy zveřejníme virtuální galerii oceněných a nominovaných


Evropská sekce Jazykového gymnázia Pavla Tigrida vyhlašuje 3. ročník výtvarné soutěže u příležitosti Dne Frankofonie a 400. výročí narození Jeana de La Fontaina

Téma: La Fontainovy bajky

Věkové kategorie: 0. méně jak 11 let, I. 11–14 let, II. 15–18 let.

Uzávěrka soutěže: 15. března 2021

Techniky: tradiční kresba, malba nebo počítačová grafika, práce pomocí grafického tabletu, fotografie, koláž z fotografií, animace atd.

Výtvarnou práci pošli jako fotografii (postačí z mobilu) nebo obrázek ve formátu (png, jpg apod.) na LaFontaine@jazgym.cz. Do zprávy napiš jméno a věk autora, název La Fontainovy bajky, název a přesnou adresu školy (včetně kontaktního emailu, telefonu). Vyhlášení vítězů a nominovaných na výstavu do Art galerie proběhne 20. března 2021 tady na webu. Tři nejlepší práce v každé kategorii oceníme.

Výsledky 3. ročníku soutěže ke Dni Frankofonie, která se vzhledem k pandemii covidu-19 odehrávala pouze ve virtuálním prostoru.
Téma soutěžních prací: La Fontainovy bajky
Počet účastníků: cca 600 žáků a studentů 10 škol (Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Wichterlovo gymnázium, ZŠ Pokorného, ZŠ Hrdličky, ZUŠ Svinov, ZUŠ V. Vančury, Gymnázium ve Zlíně, Gymnázium v Písku, ZŠ Labyrint Lhota, Collège Jeanne d’Arc, Limoges, Francie). Do užšího výběru hodnoceného odbornou porotou postoupilo 200 prací, do virtuální galerie bylo nakonec nominováno 110. Bylo rozdáno celkem 20 cen. Z toho 9 v kategorii 1 (11–14 let), 10 cen v kategorii 2 (15–18 let) a speciální cena Prix de l’Ambassade de France en République tchèque, kterou předá madame Hélène Buisson – atašé pro francouzský jazyk při Francouzském institutu v Praze.

Ocenění poroty získali za mimořádné počiny v animaci 4 účastníci soutěže (při posuzování byla zohledněna především komplexnost autorské práce) a děti mladší 11 let (za odvahu soupeřit se staršími spolužáky a za krásné příspěvky).

Distanční podoba soutěže umožnila žákům rozvíjet digitální kresbu a malbu, PC grafiku, animaci a práci s digitální fotografií, proto jsme se rozhodli vytvořit novou kategorii PC grafiky pro obě věkové kategorie. Práce s digitální kresbou na grafických tabletech byla v minulých ročnících spíš výjimkou. Dnes se můžeme pochlubit za každou věkovou kategorii nejméně dvěma animacemi a průměrně 25 krásnými obrázky nebo fotografickými kolážemi.

Protože se nyní na školách neučí (ani výtvarná výchova), zapojili jsme také lidové školy umění. Díky LŠU se objevili zájemci z řad mladších dětí (9 a 10 let), pro které soutěž nebyla primárně určena. Přesto si vysloužili čestná uznání a ceny poroty. Do soutěže se zapojila také naše partnerská škola ve francouzském Limoges (Collège Jeanne d’Arc), jejíž žáci získali 2. a 3. místo v kategorii malby a kresby do 14 let.

Vítězové jednotlivých kategorií