Soutěže

6. ROČNÍK VÝTVARNÉ SOUTĚŽE / DEN FRANKOFONIE

Evropská sekce Jazykového gymnázia Pavla Tigrida ve spolupráci s Velvyslanectvím Francie v České republice a Francouzským institutem v Praze vyhlašuje 6. ročník mezinárodní výtvarné soutěže u příležitosti Dne Frankofonie a 100 let olympiády v Paříži (1924–2024).

Soutěžní kategorie:
I. 10–14 let (ZŠ, ZUŠ a víceletá gymnázia)
II. 15–19 let (SŠ, SOŠ a gymnázia)

Tři nejlepší práce v každé kategorii budou oceněny. Výtvarné práce budou rozděleny do dvou kategorií:
I. kresba a tradiční grafika
II. malba  

Téma: 
Můj oblíbený sport nebo sportovec, sportovní legenda, nové sporty na letní olympiádě (skateboarding, sportovní lezení, surfing a breakdance), rozhodující okamžiky zápasů, emoce při sportu, fanoušci, sportoviště, sportovní náčiní, oblečení a dresy. Vytvoř plakát, vlastní návrh medailí, piktogramů sportů, pamětních známek či mincí, nebo zachyť Paříž, jak žije přípravami a olympiádou.

Techniky: 
Malba - tempera, akvarel, suchý pastel, olejový pastel, koláž, animace, komiks, koláž – proláž, muchláž, alchymáž...
Kresba - kolorovaná kresba, perokresba, uhel, rudka, tužka, fix...  
Grafika - linoryt, suchá jehla, tisk z koláže, monotyp, mohou být i prostorové práce – keramická, drátěná nebo papírová plastika, kašírování apod.

Díla (max. ve formátu A2) zasílejte na adresu:

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Gustava Klimenta 493/3, 708 00 Ostrava-Poruba.

Na zadní stranu soutěžní práce uveďte prosím čitelně údaje:
■ Kategorie, věk, jméno autora
■ Název a přesná adresa školy (kontaktní e-mail, telefon autora), název díla včetně označení stavby, která byla inspirací k jeho vzniku 
■ Jméno a příjmení pedagoga, u kterého účastník soutěže studuje

Prostorové a na převoz náročné výtvarné práce zasílejte ve formě kvalitní fotografie (stačí z mobilu)  ve formátu png, jpg na e-mailovou adresu: art@jazgym.cz 

Uzávěrka soutěže je 23. února 2024 (datum doručení prací). Vyhlášení vítězů a předání cen proběhne 27. března 2024 v 10:00 hod. ve foyer naší školy. Výstava soutěžních prací bude přístupná veřejnosti do 28. června 2024. Vítězové a nominovaní na výstavu budou o svém úspěchu včas informováni e-mailem. Na webových stránkách školy bude v den slavnostního vyhlášení vítězů zveřejněna virtuální galerie oceněných a nominovaných.

Organizátoři všem předem děkují za poskytnutí práva použít práce k propagaci soutěže. Upozorňujeme, že výtvarná díla fyzicky zaslaná na adresu školy se nevracejí. Lze se pro ně pouze osobně dostavit po ukončení výstavy v červnu 2024.

K propagačnímu plakátku byl využit obraz Milana Meda Věra Čáslavská - Seskok.

Užitečné stránky k olympiádě v Paříži:

https://olympics.com/en/olympic-games 

https://www.olympijskytym.cz/ 

https://youtu.be/ay4ghAR1DD0

Inspirace:
Sport byl zpodobován od starověku a zejména od starověkého Řecka, kde je přímo spjat se vznikem Olympijských her. Významní umělci 19.–20. století zpracovali ve svých dílech sport, sportovce např. T. Géricault, G. Courbet, E. Degas, H. de Toulouse-Lautrec, H. Rousseau, C. Bombois, z českých autorů například K. Lhoták, J. Kolář, J. Koudelka a další. Někteří i zcela netradičně ve stylu abstrakce, futurismu, kubismu, orfismu, art deco. Inspiraci najdete i v dobové karikatuře, fotografii, plakátech, filmech, známkách, bankovkách. Můžete pojmout sport netradičně, abstraktně, koláží, proláží, muchláží, alchymáží, formu parafráze, nadsázky, vtipu, karikatury, komiksu apod.

Výsledky letošního ročníku mezinárodní výtvarné soutěže najdete na našem webu od 27. 3. 2024. kdy na škole proběhne slavnostní vernisáž. Z celkového množství cca 2000 soutěžních prací do virtuální galerie postoupilo 350 děl a na škole bude pro veřejnost fyzicky vystaveno cca 210 prací a objektů. Virtuální galerii si můžete prohlednout již nyní, na výstavu ve škole se lze zastavit v době od 28. 3. 2024 do 31. 5. 2024. Vstup je volný, těšíme se na vás každý den do 18:00 hod.

5. ROČNÍK VÝTVARNÉ SOUTĚŽE / DEN FRANKOFONIE

Evropská sekce Jazykového gymnázia Pavla Tigrida ve spolupráci s Velvyslanectvím Francie v České republice a Francouzským institutem v Praze vyhlašuje 5. ročník mezinárodní výtvarné soutěže u příležitosti Dne Frankofonie a 100. výročí narození francouzského architekta Gustava Eiffela.

Soutěžní kategorie:
I. 10–14 let (ZŠ, ZUŠ a víceletá gymnázia)
II. 15–19 let (SŠ, SOŠ a gymnázia)

Tři nejlepší práce v každé kategorii budou oceněny. Výtvarné práce budou rozděleny do dvou kategorií:
I. kresba a tradiční grafika
II. malba  
PC grafiku zařadíme podle barevnosti do některé z výše uvedených oblastí.

Téma: 
Stavby známé i neznámé / Eiffelova věž, socha Svobody, nádraží, mosty, viadukty, majáky, městské tržnice i vnitřní prostory kostelů, hotely, továrny. Předlohy staveb hledejte v dobových či současných fotografiích nebo v zajímavých netradičních pohledech na ně. Inspirujte se detaily, neobvyklými fotografiemi zachycujícími atmosféru noci, roční doby apod. Někteří významní umělci ve svých dílech „Eiffelovku“ zajímavě zpracovali: R. Delaunay, G. Apollinaire, G. Seurat, H. Rousseau, P. Bonnard, G. Garen. Inspiraci najdete i v dobové karikatuře, plakátech, filmech, známkách, bankovkách. Eiffelovo dílo můžete pojmout nově, pohledem budoucnosti, formou parafráze, snu apod. Inspiraci hledejte třeba na wikimedia.

Techniky: 

1) Klasické techniky
Malba / tempera, akvarel, suchý pastel, olejový pastel, koláž
Kresba – kolorovaná kresba, perokresba, uhel, rudka, tužka, fix
Grafika –linoryt, suchá jehla apod.
Díla (max. ve formátu A2) zasílejte na adresu: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Gustava Klimenta 493/3, 708 00 Ostrava-Poruba. Na zadní stranu soutěžní práce uveďte prosím čitelně údaje:
■ Kategorie, věk, jméno autora
■ Název a přesná adresa školy (kontaktní e-mail, telefon autora), název díla včetně označení stavby, která byla inspirací k jeho vzniku 
■ Jméno a příjmení pedagoga, u kterého účastník soutěže studuje

2) Digitální techniky – PC grafika, koláž. Díla zasílejte ve formátu png,  jpeg apod. na e-mailovou adresu: art@jazgym.cz. Do e-mailu uveďte údaje: 
■ Kategorie, věk, jméno autora
■ Název a přesná adresa školy (kontaktní e-mail, telefon autora), název díla včetně označení stavby, která byla inspirací k jeho vzniku
■ Jméno a příjmení pedagoga, u kterého účastník soutěže studuje

Uzávěrka soutěže je 28. února 2023 (datum doručení prací). Vyhlášení vítězů a předání cen proběhne 30. března 2023 v 10:00 hod. ve foyer naší školy. Výstava soutěžních prací bude přístupná veřejnosti do 26. června 2023. Vítězové a nominovaní na výstavu budou o svém úspěchu včas informováni e-mailem. Na webových stránkách školy bude v den slavnostního vyhlášení vítězů zveřejněna virtuální galerie oceněných a nominovaných.

Organizátoři všem předem děkují za poskytnutí práva použít práce k propagaci soutěže. Upozorňujeme, že výtvarná díla fyzicky zaslaná na adresu školy se nevracejí. Lze se pro ně pouze osobně dostavit po ukončení výstavy v červnu 2023.

Užitečné stránky k dílu G. Eiffela:

http://worldcharacter.blogspot.com/2012/01/gustave-eiffel.html
https://gustaveeiffel.com/en/his-works/
https://www.wonders-of-the-world.net/Eiffel-Tower/Gustave-Eiffel.php 

4. ročník výtvarné soutěže / Den Frankofonie

4. ročník výtvarné soutěže / Den Frankofonie

Evropská sekce Jazykového gymnázia Pavla Tigrida ve spolupráci s Velvyslanectvím Francie v České republice a Francouzským institutem v Praze vyhlašuje 4. ročník mezinárodní výtvarné soutěže u příležitosti Dne Frankofonie a 150. výročí vzniku obrazu Impression, soleil levant, jehož autorem je Claude Monet

Soutěžní kategorie:
I. 10–14 let (ZŠ, ZUŠ a víceletá gymnázia)
II. 15–19 let (SŠ, SOŠ a gymnázia)

Téma: zachyť neopakovatelnou chvíli, atmosféru, stav světa jako Claude Monet. Náměty najdeš v přírodě – krajině, městě (siluety, nálady světla, unikátní situace a kompozice), v různé denní nebo roční době a v jejich srovnání, detailu či intimitě. Stačí se rozhlédnout kolem a uvidět... krásu okamžiku.

Inspirací ti mohou být další impresionisté (E. Degas, O. Renoir, P. Cézanne, P. Gauguin...) / pracovali s momenty života, jedinečností chvíle. Dostihy, balet, cirkus i setkání s přáteli se na jejich obrazech proměnily v neopakovatelné okamžiky plné emocí. I ty se o něcoo podobného můžeš pokusit. Dnes to může být koncert, tanec, sport, momentky s přáteli a další zajímavá setkání, která dokáží vyvolat okouzlující atmosféru.

Soutěžní techniky:
klasické techniky – malba, tempera, akvarel, suchý pastel, olejový pastel, koláž, kresba, kolorovaná kresba, perokresba... (max. ve formátu A2)  zasílejte fyzicky na adresu: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Gustava Klimenta 493/3, 708 00 Ostrava-Poruba (obálku označte heslem KRÁSA OKAMŽIKU)

digitální techniky – PC grafika, fotografie / zasílejte v běžných formátech png, jpg, jpeg apod. (fotografie může být i z mobilu, ideálně v originálním rozlišení) na emailovou adresu: art@jazgym.cz

U soutěžních prací vždy uveďte KONTAKTNÍ ÚDAJE (vzadu na obrazu nebo v emailu): jméno autora, věk, kategorie, název a přesná adresa školy (včetně emailu, telefonu na školu nebo pedagoga), jméno a příjmení pedagoga VV.

Vyhlášení vítězů a předání cen proběhne 31. března 2022 v prostorách Jazykového gymnázia Pavla Tigrida. Na webových stránkách školy zveřejníme virtuální galerii oceněných a nominovaných


Evropská sekce Jazykového gymnázia Pavla Tigrida vyhlašuje 3. ročník výtvarné soutěže u příležitosti Dne Frankofonie a 400. výročí narození Jeana de La Fontaina

Téma: La Fontainovy bajky

Věkové kategorie: 0. méně jak 11 let, I. 11–14 let, II. 15–18 let.

Uzávěrka soutěže: 15. března 2021

Techniky: tradiční kresba, malba nebo počítačová grafika, práce pomocí grafického tabletu, fotografie, koláž z fotografií, animace atd.

Výtvarnou práci pošli jako fotografii (postačí z mobilu) nebo obrázek ve formátu (png, jpg apod.) na LaFontaine@jazgym.cz. Do zprávy napiš jméno a věk autora, název La Fontainovy bajky, název a přesnou adresu školy (včetně kontaktního emailu, telefonu). Vyhlášení vítězů a nominovaných na výstavu do Art galerie proběhne 20. března 2021 tady na webu. Tři nejlepší práce v každé kategorii oceníme.

Výsledky 3. ročníku soutěže ke Dni Frankofonie, která se vzhledem k pandemii covidu-19 odehrávala pouze ve virtuálním prostoru.
Téma soutěžních prací: La Fontainovy bajky
Počet účastníků: cca 600 žáků a studentů 10 škol (Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Wichterlovo gymnázium, ZŠ Pokorného, ZŠ Hrdličky, ZUŠ Svinov, ZUŠ V. Vančury, Gymnázium ve Zlíně, Gymnázium v Písku, ZŠ Labyrint Lhota, Collège Jeanne d’Arc, Limoges, Francie). Do užšího výběru hodnoceného odbornou porotou postoupilo 200 prací, do virtuální galerie bylo nakonec nominováno 110. Bylo rozdáno celkem 20 cen. Z toho 9 v kategorii 1 (11–14 let), 10 cen v kategorii 2 (15–18 let) a speciální cena Prix de l’Ambassade de France en République tchèque, kterou předá madame Hélène Buisson – atašé pro francouzský jazyk při Francouzském institutu v Praze.

Ocenění poroty získali za mimořádné počiny v animaci 4 účastníci soutěže (při posuzování byla zohledněna především komplexnost autorské práce) a děti mladší 11 let (za odvahu soupeřit se staršími spolužáky a za krásné příspěvky).

Distanční podoba soutěže umožnila žákům rozvíjet digitální kresbu a malbu, PC grafiku, animaci a práci s digitální fotografií, proto jsme se rozhodli vytvořit novou kategorii PC grafiky pro obě věkové kategorie. Práce s digitální kresbou na grafických tabletech byla v minulých ročnících spíš výjimkou. Dnes se můžeme pochlubit za každou věkovou kategorii nejméně dvěma animacemi a průměrně 25 krásnými obrázky nebo fotografickými kolážemi.

Protože se nyní na školách neučí (ani výtvarná výchova), zapojili jsme také lidové školy umění. Díky LŠU se objevili zájemci z řad mladších dětí (9 a 10 let), pro které soutěž nebyla primárně určena. Přesto si vysloužili čestná uznání a ceny poroty. Do soutěže se zapojila také naše partnerská škola ve francouzském Limoges (Collège Jeanne d’Arc), jejíž žáci získali 2. a 3. místo v kategorii malby a kresby do 14 let.

Vítězové jednotlivých kategorií