Bezplatná podpora – chat

Necítíš se dobře? Potřebuješ pomoc? Zkus bezplatnou chatovou podporu. Portál naleznete na adrese www.endlessly.cz v sekci Projekty – Endlessly supportive – chat poradna.

Chat poradna vznikla díky Nadačnímu fondu Twisten Foundation a ve spolupráci s psycholožkami z organizace Endlessly.

NF Twisten Foundation se zaměřuje na duševní zdraví adolescentů a zasazuje se o rozšíření nabídky bezplatné péče a vzdělávání v této oblasti. Odborně projekt zajišťují psycholožky a terapeutky z organizace Endlessly. Peer konzultanty, kteří zajišťují chatovou podporu, jsou studenti psychologie v posledních ročnících, kteří jsou vyškoleni v poskytování krizové intervence a mají zkušenost s chatovou komunikací. Služba je anonymní a bezplatná.

Organizace Endlessly také zajišťuje letní rozvojové programy pro adolescenty, které jsou realizovány formou příměstských táborů. Odkaz na letní programy naleznete zde: www.endlesslycurious.cz či se na stránku můžete dostat přes sekci Projekty na www.endlessly.cz.