Děje se v sekci

Školní a mimoškolní aktivity

  • Vánoční zpívání v prostorách školy: termín 22. 12. 2020, připraví studenti 2. ročníků a 4. E.
  • Beethovenův Hradec: exkurze na interpretační soutěž v oboru klavír, 1denní, pro zájemce z řad 1. a 2. ročníků.
  • Den poezie na téma Konec a počátek, listopad 2020.
  • Den otevřených dveří.
  • Pořady, besedy, workshopy z nabídky Janáčkovy filharmonie a Národního divadla Moravskoslezského: návštěvy dopoledních veřejných generálek nebo večerních koncertů a představení podle organizačních možností školy a epidemiologické situace.
  • Výzdoba v prostorách školy: vánoční stromeček, maturitní třídy.

Distanční výuka

COVID-rozvrh hodin tříd (PDF)
COVID-rozvrh hodin třídy 1.E (PDF)
COVID-rozvrh hodin třídy 2.E (PDF)

Z důvodu nulového zájmu ze strany žáků je pozastaven dovoz a odběr obědů. Po opětovném zavedení prezenční výuky bude provoz jídelny obnoven

Přípravné kurzy

Informace o přípravných kurzech pro žáky 7. a 9. tříd.

nová školní vlajka