Poselství školy

Když se řekne škola, zejména mladým lidem se dnes vybaví leccos. Do naší školy se žáci i učitelé těší. Přátelská atmosféra, vzájemná inspirace, fajn tým a moderní výukové aktivity nám pomáhají využívat smysluplně čas a cítit se spolu dobře. Zaměřujeme se na práci s tvůrčími lidmi, kteří si budou schopni stát za vlastním názorem, racionálně ho obhájit, ale zároveň jim nebude chybět cit a porozumění. Věříme, že nové generace přispějí k lepšímu světu jen tehdy, budou-li vyzrálými a všestranně vybavenými osobnostmi. V tom je nám také vzorem náš patron Pavel Tigrid – férový gentleman, který celý svůj život věnoval aktivní obhajobě lidskosti a demokracie. Šel ve stopách Karla Havlíčka Borovského, Tomáše G. Masaryka či Václava Havla. Vést žáky k aktivnímu občanství je i naším cílem.

Většina bojů se dnes neodehrává na bitevním poli, ale na diplomatickém stole. Ať už argumentujeme, hádáme se, vyznáváme lásku nebo chválíme, vždy používáme jazyk. Může to znít nadneseně, ale kdo ovládá jazyk, ovládne do určité míry i realitu – určuje její podobu. Co se nedá pojmenovat, to neexistuje. My usilujeme o to, aby to lidé od nás uměli.

Naše škola tedy jazyky jen nevyučuje – snaží se, aby žáci pochopili jejich sílu a naučili se s ní nakládat. Jazyk je součástí jak přírodních, tak humanitních věd; umožňuje úspěšnou komunikaci, špičkovou literární tvorbu, formulaci vzrušujících vědeckých teorií, ale může také dezinformovat, banalizovat realitu a zraňovat. Jako každý nástroj se jím dá stavět i bořit.

My se snažíme o to, aby se naši žáci učili stavět.

 


Pavlínin CatALOG

studuj u nás


Téma Pavel Tigrid

Co má společného Pavel Tigrid s Ostravou?


Pozdrav Václava Havla konferenci o Pavlu Tigridovi

Tomáš Halík o Pavlu Tigridovi


Oslava 30 let JGPT