VŠB-TU Ostrava

S Vysokou školou báňskou spolupracujeme na několika úrovních. 

1) Naši žáci v posledním ročníku mohou využívat laboratoře katedry chemie pro své laboratorní práce. 

2) Katedra elektrotechniky a informatiky poskytuje metodickou podporu a technické zázemí pro činnost semináře FDM (filmová, divadelní a mediální studia).