Tigridovy jazyky

Do projektu Erasmus+ „Tigridovy jazyky“, který započal 1. 7. 2019 a skončí 30. 6. 2022, je zapojeno celkem 10 osob. Je to ředitelka školy a zároveň autorka projektu, ekonomka školy, 3 jazykářky a 5 tzv. pedagogů nejazykářů. Mezi pedagogy jsou tři vedoucí předmětových sekcí (AJ, zeměpisu, tělesné výchovy), koordinátorka tzv. Školního akčního plánu a také metodička prevence sociálně patologických jevů. Těchto deset zaměstnanců uskuteční 12 zahraničních mobilit. (Počty zaměstnanců, jejich struktura a počty mobilit se v průběhu trvání projektu měnily ať už z důvodu covidové situace či krize na Ukrajině.)

Za informatikou do Budapešti

Na začátku června se v hlavním městě Maďarska konal kurz ICT-Based Classes. Kupodivu jsme se na něm sešly jen tři – kromě mě dorazily i dvě kolegyně z jedné srbské školy. Jelitza učí chemii a Svetlana ekonomické předměty. Ani lektorka nebyla Maďarka. Jmenuje se Hasene, pochází z Turecka, ale v Budapešti žije již 12 let.

Učitel učí a taky učí se…

Většina učitelů na sobě neustále pracuje – vzdělává se a učí se. Jednou z nejkvalitnějších a také nejpříjemnějších příležitostí je vzdělávání v rámci platformy Erasmus+. Na kurzech, které Erasmus nabízí, se člověk setká s kolegy z mnoha dalších zemí. Vždy je zajímavé mít možnost porovnat své zkušenosti se zkušenostmi kolegů třeba z Chorvatska, Itálie, Německa, Irska, Slovinska, Polska, Francie, Itálie či Réunionu.

Léto v Madridu

Dobrý učitel se pozná i podle toho, že na sobě pořád pracuje. Třeba i o prázdninách. Díky programu Erasmus+ se Mgr. Iveta Demlová a Mgr. Lenka Hrbáčová mohly 14 dní zdokonalovat v angličtině v Madridu. Věříme, že své znalosti využijí ve výuce.

Kurz Interkulturní vzdělávání ve škole (Madrid, Španělsko)

Kurz organizovaný centrem Mad For Europe, španělskou organizací poskytující kulturní a vzdělávací služby a zajišťující mezinárodní mobility. Tento kurz jsem si vybrala kvůli mimořádné situaci ve východní Evropě. Náš region nikdy předtím nebyl konfrontován se zásadním přílivem imigrantů. S válkou na Ukrajině však přišli do školy noví žáci, kteří nemluví česky, a škola se musí co nejrychleji postarat o jejich integraci do třídních kolektivů. Proto jsem si vybrala kurz Mezinárodní vzdělávání ve školách vyučovaný v Madridu. Španělsko má totiž s imigranty, kteří nemluví místním jazykem – tedy španělsky, bohaté zkušenosti. Chtěla jsem využít znalostí a dobrou praxi některých ředitelů madridských škol s výukou španělského jazyka a se začleňováním nově příchozích žáků do komunity školy.

Kurz moderní didaktiky v Irsku

S ročním zpožděním způsobeným pandemií jsem se v srpnu 2021 zúčastnila dvoutýdenního studijního pobytu v Dublinu. Vybrala jsem si kurz, ve kterém jsem nejen mohla oprášit angličtinu, ale i obohatit své metodické znalosti. Možná právě kvůli pandemii a skoro ročnímu distančnímu vzdělávání jsem se chtěla zaměřit na rozšíření svého portfolia metod spojených s digitálními technologiemi, kterými bych mohla ozvláštnit výuku anglického jazyka. Kurz byl velmi náročný. Místy jsem si připadala jako na semináři pro učitele IVT, ale nakonec jsem se naučila pracovat s mnoha novými aplikacemi a nemůžu se dočkat, až některé vychytávky použiji.

Intenzivní kurz francouzštiny v Lyonu

Díky finanční podpoře Evropské komise v programu Erasmus+ jsem se ve dnech 2.–6. 9. 2019 zúčastnil intenzivního kurzu francouzštiny na mezinárodní jazykové škole Lyon Bleu International v Lyonu ve Francii. Kurz francouzského jazyka byl pro mne přínosný z mnoha hledisek. Tím hlavním, jež bylo také prvotním důvodem, proč jsem do Lyonu jel, bylo zlepšení se ve francouzštině, v jejímž studiu budu i nadále pokračovat. Účel tohoto intenzivního kurzu byl naplněn ze sta procent.

Jazykový kurz v Lyonu

Začátek mojí cesty na jazykový kurz francouzštiny do francouzského města Lyonu provázelo docela chladné zářijové počasí, které se však brzo změnilo v letní. Lyon je druhé největší město Francie a nachází se ve středovýchodní části země téměř v podhůří Alp. Lyonem protékají dvě řeky, Rhôna a Saôna. Tyto řeky vytváří ve městě poloostrov, na kterém se nachází typické francouzské staré město s malými uličkami a mnoha obchůdky. Lyon je znám svým textilním průmyslem, výrobou hedvábí a také svou gastronomií. Při návštěvě Lyonu byste neměli opomenout ochutnat tamní speciality, které se podávají v tradičních bouchon Lyonnais.

Jazykový pobyt na Kypru

Program Erasmus+ umožňuje od roku 2014 zahraniční mobilitu pedagogů v rámci zemí Evropské unie, proto jsem mohla na začátku letošního školního roku (8.–14. 9. 2019) absolvovat studijní pobyt, jehož organizátorem byl německý Carob Institut. Kurz s názvem Teaching English – Motivating Learners and Preparing for CLIL se konal ve městě Tochni, ležícím v oblasti jižního pobřeží Kypru. Studijní pobyt byl zaměřen nejen na prohloubení metodiky vzdělávání a zvyšování jazykových kompetencí účastníků, ale také na poznávání jižního Kypru a jeho specifik včetně gastronomie.

Finské školství pod lupou

V rámci projektu Erasmus+ se naši vyučující účastní stáží v řadě evropských zemí. Začátkem listopadu vyjela Petra Štěpánová do Finska, jehož školství je považováno za jedno z nejlepších na světě. V rámci stáže se seznámila spolu s účastníky ze Španělska, Portugalska, Slovinska, Řecka, Německa a Slovenska s finským vzdělávacím systémem a navštívila několik škol různých úrovní. Finské vzdělávání je založeno na třech hlavních pojmech: důvěra, flexibilita a zodpovědnost.

Kurz Řízení a zvládání konfliktů, Gouda, Holandsko

Na kurzu Řízení a zvládání konfliktů se nás v holandském městě Gouda sešlo celkem 14 účastníků z několika evropských zemí. Spolu se mnou jsou zde učitelé, zástupci a výchovní poradci středních škol, vychovatel domova mládeže v Irsku, Dánsku a na Maltě a aktivisté pracující pro nevládní organizace hájící práva menšin (zejména imigrantů, lidí v LGBTQ komunitě atd.) ve Švédsku, v Německu a na Slovensku. Lektor původem z Holandska nám, doufejme, bude dobrým průvodcem v orientaci v náročném tématu.