Kurz Řízení a zvládání konfliktů, Gouda, Holandsko

DEN PRVNÍ (PONDĚLÍ 2. 12. 2019)

Na kurzu Řízení a zvládání konfliktů se nás v holandském městě Gouda sešlo celkem 14 účastníků z několika evropských zemí. Spolu se mnou jsou zde učitelé, zástupci a výchovní poradci středních škol, vychovatel domova mládeže v Irsku, Dánsku a na Maltě a aktivisté pracující pro nevládní organizace hájící práva menšin (zejména imigrantů, lidí v LGBTQ komunitě atd.) ve Švédsku, v Německu a na Slovensku. Lektor původem z Holandska nám, doufejme, bude dobrým průvodcem v orientaci v náročném tématu.

Všichni se těšíme, že po absolvování kurzu budeme zvládat napřímit poškozené vztahy mezi kolegy, neprohlubovat konflikty a mít užitek z rozdílných pohledů na diskutované téma v pracovním týmu.

Kromě vzájemného seznámení účastníků a obeznámení se se základními částmi kurzu podnikáme průzkum centra historického města Goudy. Zde se s největší pravděpodobností narodil i Erasmus Rotterdamský, podle něhož je nazván dotační program pro evropské školy a neziskové instituce Erasmus+, jehož peníze využívá i naše škola právě pro mobility vyučujících, popřípadě pro projekty s našimi studenty.

DEN DRUHÝ (ÚTERÝ 3. 12. 2019)

Lektor nás zasvěcuje do tajů přístupu k řešení konfliktů, srovnává modernistický a postmodernistický přístup, od lineární interpretace problému přechází k multiverzní variantě. Nakonec nás přesvědčí, že řešení problému v sobě nese odmítnutí stále omílané verze konfliktu a přijetí nového pohledu na světlou očekávanou budoucnost oběma znesvářenými stranami.

DEN TŘETÍ (STŘEDA 4. 12. 2019)

Lektor nám vysvětluje různé techniky řešení problému v rámci tzv. mediace, což je způsob pokojného řešení sporů a konfliktů, jehož cílem je dohoda. Zkoušíme si ve skupinách po třech tzv. zrcadlení a dále také tzv. mapování, kdy se snažíme oddělit myšlenky účastníka problému od jeho emocí, což jde často velmi těžce. Ověřujeme, jakou reakci vyvolá akce účastníka problematické situace u jeho kolegy a zda je tato reakce z jeho pohledu dostatečně efektivní. Diskutujeme o vhodnosti tzv. internalizace, popř. externalizace problematické situace účastníky mediačního procesu. Shodujeme se na faktu, že je vhodnější použít externalizaci, protože nám umožňuje příliš se v problematické situaci citově nezaangažovat a vidět ji zvenčí, kde ji pak můžeme lépe pojmenovat a lépe se s ní vypořádat.

Naši zajímavou práci přerušuje příchod Santy v basebalové čepici a teniskách, který zde chodí vždy 5. 12. obdarovávat děti. Jeho dřívější příchod (je teprve 4. 12.) si vysvětlujeme tím, že se komunitní centrum, ve kterém probíhá seminář, nachází hned vedle mateřské školy, a také tím, že musí osobně obejít mnoho dětí nejen v Holandsku, ale i jinde v Evropě. Naštěstí mu s jeho úsilím v Česku pomáhá nezištně náš dobrý Mikuláš.

Komunitní centrum má knihovnu, která je k dispozici komukoli z okolí, kdo by si chtěl přečíst pěknou knížku. Nemusí čekat na otevírací hodiny, stačí si otevřít knižní minidomeček na ulici a vybrat si dle svého gusta.

DEN ČTVRTÝ (ČTVRTEK 5. 12. 2019)

Střídavě s různými účastníky semináře prozkoumáváme schéma konfliktu a oddělujeme samotnou akci od její interpretace. Pokoušíme si „obout sandály“ kolegy, se kterým máme konflikt, lépe řečeno, se kterým jsme vstoupili do problematické situace, tzn., že se snažíme podívat se na tuto situaci jeho očima. Zjišťujeme, zda jsme s kolegou byli někdy i v situaci, která nebyla konfliktem poznamenána, a sníme o ideální budoucnosti. Všechny tyto zmíněné aktivity provádíme během dne v rámci praktických cvičení. Nejzajímavějším dnešním cvičením je pravděpodobně personifikace konfliktu, jeho pojmenování a následné interview s ním. Je dobrodružné slyšet, jak je konflikt „spokojen“ se svým působením na své oběti a „nespokojen“, když v některých situacích nad svými obětmi ztrácí kontrolu.

Aby nás na konci dne z náročných a mnohdy emocionálně vypjatých cvičení nebolela hlava, lektor nás zve na setkání místních starousedlíků do komunitního centra na opačné straně vodního kanálu, který se kroutí městem ze strany na stranu a vytváří malebná zákoutí. Prvotní nedůvěra vůči veganské večeři se rozpouští ve výborné čočkovce, dušené zelenině s bramborovou kaší a skvělém salátu s oříšky. Není se prý třeba divit ani tomu, že se k večeři servíruje červené víno, protože víno rozhodně není živočišného původu. :-)

DEN PÁTÝ (PÁTEK 6. 12. 2019)

Čtyři dobrovolníci si budou zkoušet, jaké to je být účastníkem mediačního procesu. Jde o předem připravenou simulaci, kdy dva aktéři konfliktu dostávají den předem e-mailem instrukce, co je předmětem konfliktu a jak se mají u simulovaného rozhovoru chovat. Každý z nich dostává informace pouze o své osobě. Druzí dva dobrovolníci se hlásí až dnes ráno a budou na pozici hlavního a pomocného mediátora. Ostatní účastníci semináře jsou v „obecenstvu“ připraveni kdykoli za eventuálně „bezradného“ mediátora zaskočit. Lektor zde bude hlídat a případně i korigovat sled otázek obou mentorů. Simulace mediace začíná. Sedím na pozici pomocného mentora a účastníci konfliktu nám situaci rozhodně neulehčují. Občas lektor přeruší mediační proces a rozebírá vhodnost či nevhodnost našich otázek. Někdy nám s otázkami pomáhají i spolužáci. Po přibližně dvou hodinách úporného přemýšlení a dotazování vychází na povrch schéma konfliktu. Ukončujeme mediaci a s ulehčením jdeme o celém procesu znovu diskutovat.

Lektor nám nakonec nastiňuje i možnosti skupinové mediace a vyzývá k poslednímu cvičení – k rozhovoru se „svědkem konfliktu“.

Na závěr semináře poskytujeme lektorovi zpětnou vazbu a loučíme se s novými kolegy a přáteli. Poté se rozcházíme odpolední Goudou – někteří účastníci kurzu ještě k ubytování a jiní už k nádraží a následně na letiště.

Monika Kocháňová

« zpět na seznam článků