Přírodovědný kroužek

Kroužek je zaměřen na rozšiřování znalostí a dovedností zejména v biologických oblastech. Zahrnuje témata spojená se sezónní diverzitou organismů, ochranou přírody a krajiny (zejména v okolí školy) a prací se základní laboratorní technikou. Žáci by měli být schopni zdokumentovat a rozeznat organismy žijící v jejich okolí. Rovněž získat představu o způsobech ochrany přírody a zlepšení životního prostředí v celosvětovém i místním měřítku. Dále získat dovednosti spojené s prací v laboratorním prostředí, způsoby pozorování a popisování přírodních jevů, jejich interpretace a vysvětlení.

Obsah:

 1. Organizační záležitosti, pozorování a experimenty v přírodě
 2. Houby
 3. Ekologie mikroorganismů I.
 4. Ekologie mikroorganismů II.
 5. Genetika
 6. Ekostopa
 7. Ptáci I.
 8. Ptáci II.
 9. Obojživelníci
 10. Životní cyklus rostlin
 11. Rostliny kolem nás
 12. Oceňování dřevin rostoucích mimo les
 13. Měkkýši
 14. Hmyz
 15. Workshop Ostravské univerzity

Počet setkání a pořadí témat se může měnit, vzhledem k určitému sezonnímu období a jiným školním akcím.