Exkurze

Exkurze jsou tradiční a důležitou součástí výuky na naší škole. Společně s vámi si myslíme, že je mnohem lepší vyrazit z lavic do terénu a na vlastní oči poznávat věci, o kterých se jinak ve škole učíme jen teoreticky. Exkurze jsou tak zařazovány v každém ročníku studia a pořádají se v rámci různých předmětových sekcí. Od zahraničních zájezdů se liší především tím, že jejich program kompletně sestavují učitelé (někdy ve spolupráci s žáky) a že jsou také často hlavními průvodci v terénu. Na některých exkurzích ovšem provádí drobný výklad taky žáci. Většinou formou krátkých ústních referátů (známkovaných a pronášených spatra), se kterými vystupují před ostatními. Nejčastěji se jezdí po historických památkách (Praha, Vídeň, Kutná Hora, Olomouc, Brno, Kroměříž, Znojmo, Mikulčice - Velká Morava), mimo školu ale rádi vyrážejí také češtináři (Po stopách Karla Hynka Máchy, literáti Vysočiny, Opava Petra Bezruče, Hašek a Borovský, krajinou Boženy Němcové), zeměpisci (geocashing a orientace v přírodě) nebo fyzikáři (JE ČEZ, Škoda Auto, Hvězdárna a planetárium Ostrava).

Zvláštní charakter pak mají exkurze do specializovaných pracovišť. Spolupracujeme s řadou firem a institucí. Několikaletou tradici má minipraxe v mediálních a marketingových společnostech (Česká televize Ostrava, Český rozhlas Ostrava, Česká tisková kancelář, Impact Hub, VŠB-TU, OSU, Raynet, Radio Orion, MSK, NDM apod.). Ta probíhá tak, že se žáci dostaví na jeden pracovní den do vybrané společnosti a tam jsou zapojeni do běžných každodenních činností pracovního týmu. Získají tak nejen lepší představu, co práce v oboru obnáší, ale leccos si také vyzkoušejí. Neorientujeme se ale pochopitelně pouze na mediální oblast. Některé skupinky žáků docházejí na exkurze do FNsP, na specializovaná pracoviště VŠB-TU, v rámci ZSV se pravidelně účastní (jako diváci) soudních jednání. Když k tomu přidáme ještě prohlídku Moravskoslezské vědecké knihovny, Archivu města Ostravy a Zemského slezského muzea, je všem jasné, že na exkurze klademe opravdu velký důraz. Nechceme, aby škola ztratila kontakt s tím, co se děje v praxi kolem a využíváme taky možností, které poskytuje Ostrava. Koncentrace zajímavých společností, co jsou ochotné pustit nás do svých provozů a kanceláří, je tady naštěstí pořád vysoká.