Školní vzdělávací programy

Aktuální školní vzdělávácí programy

ŠVP – Jazykové gymnázium čtyřleté – jazyk anglický (platnost od 1. 9. 2024) (PDF – 4 MB)
ŠVP – Jazykové gymnázium čtyřleté – jazyk německý (platnost od 1. 9. 2024) (PDF – 4 MB)
ŠVP – Jazykové gymnázium šestileté (platnost od 1. 9. 2023) (PDF – 4 MB)

Předchozí školní vzdělávací programy

ŠVP – Jazykové gymnázium čtyřleté (platnost od 1. 9. 2023) (PDF – 4 MB)

ŠVP – Jazykové gymnázium čtyřleté (platnost od 1. 9. 2019) (PDF – 4 MB)
ŠVP – Jazykové gymnázium šestileté (platnost od 1. 9. 2019) (PDF – 4 MB)

ŠVP – Jazykové gymnázium čtyřleté (PDF – 2 MB)
ŠVP – Jazykové gymnázium šestileté (PDF – 2 MB)

Dodatky

Dodatek č. 1 Školního vzdělávacího programu (PDF – 0,5 MB)
Dodatek č. 2 Školního vzdělávacího programu (PDF – 0,4 MB)
Dodatek č. 3 Školního vzdělávacího programu (PDF – 0,2 MB)

Učební plány

Učební plán Jazykové gymnázium čtyřleté s platností od 1. 9. 2023 (PDF – 0,2 MB)
Učební plán Jazykové gymnázium čtyřleté s platností od 1. 9. 2019 (PDF – 0,2 MB)
Učební plán Jazykové gymnázium čtyřleté s platností od 1. 9. 2018 (PDF – 0,3 MB)
Učební plán Jazykové gymnázium čtyřleté s platností od 1. 9. 2009 (PDF – 0,3 MB)

Učební plán Jazykové gymnázium šestileté s platností od 1. 9. 2023 (PDF – 0,2 MB)
Učební plán Jazykové gymnázium šestileté s platností od 1. 9. 2019 (PDF – 0,2 MB)
Učební plán Jazykové gymnázium šestileté s platností od 1. 9. 2018 (PDF – 0,3 MB)
Učební plán Jazykové gymnázium šestileté s platností od 1. 9. 2009 (PDF – 0,3 MB)