Profil absolventa

Absolvent našeho gymnázia:

  • dosahuje velmi vysoké úrovně jazykových kompetencí alespoň ve dvou cizích jazycích, a to také díky přímému kontaktu s rodilými mluvčími a pobytem v cizojazyčném prostředí,
  • uplatní se na trhu práce na pozicích vyžadujících nadprůměrnou jazykovou vybavenost,
  • získá všeobecné vzdělání tvořící požadovaný základ pro úspěšné studium na všech typech vysokých škol humanitního, přírodovědného, technického i uměleckého zaměření, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí,
  • dokáže komunikovat v mateřském i cizím jazyce – umí vhodně vyjádřit své pocity a názory a prezentovat sebe i svou práci, zná své silné i slabé stránky a umí s nimi pracovat,
  • je svobodnou a samostatnou osobností, dovede spolupracovat, kriticky myslet a tvůrčím způsobem řešit obtížné úkoly
  • a konečně má pozitivní vztah k národním i světovým kulturním hodnotám, je tolerantní vůči odlišným tradicím a zvyklostem.

Pavlínin CatALOG

studuj u nás


Téma Pavel Tigrid

Co má společného Pavel Tigrid s Ostravou?


Pozdrav Václava Havla konferenci o Pavlu Tigridovi

Tomáš Halík o Pavlu Tigridovi


Oslava 30 let JGPT