Pěvecký sbor

Ti, kdo rádi vydávají libé zvuky nebo zahrají pár not na hudební nástroj, mohou vstoupit do školního pěveckého sboru a rozvíjet tak svůj hudební a pěvecký talent!

Kdy a kde zpíváme?

19. 5. 2022: kostel sv. Cyrila a Metoděje, Ostrava-Poruba

31. 3. 2022: prostory JGPT – u příležitosti slavnostního zahájení vernisáže výtvarné soutěže Krása okamžiku

30. 10. 2021: Alšovo náměstí – u příležitosti oslav 30. výročí založení JGPT

Sbormistryně:

Mgr. Taťána Mikulenková (pedagog JGPT)

Mgr. Ivana Šikulová (pedagog ZŠ J. Valčíka s rozšířenou výukou hudební výchovy)

Zkoušíme každou středu od 14:00 do 15:30.

Pravidelně se účastníme vícedenního soustředění, které se koná na ZŠ Leoše Janáčka na Hukvaldech.