Jak na přijímačky na výšku

Zvažuješ po maturitě studium vysoké školy? Existuje několik variant testů, které se u přijímacího řízení vyskytuje. Je jasné, že hlavním cílem v posledním ročníku je připravit se na maturitu a úspěšně ji složit, vyplatí se ale také myslet na to, kde ve studiu pokračovat. Maturitní předměty je nejlepší přizpůsobit výběru vysoké školy, protože právě to může přinést skvělý základ k přijímacímu řízení.

Pravděpodobně nejznámějšími a nejrozšířenějšími testy, které se v přijímacím řízení využívají na desítkách fakult, jsou testy od společnosti Scio – Národní srovnávací zkoušky (NSZ). Zajišťují několik testů. Patří mezi ně test Obecných studijních předpokladů (OSP), existuje rovněž jeho slovenská verze (Všeobecné študijné predpoklady) a anglická verze (General Academic Prerequisites). Dále jde o testy ze základů společenských věd, matematiky, biologie, chemie a z jazyků (konkrétně z angličtiny, němčiny a španělštiny). Ukázkový test z OSP a ZSV si můžeš vyzkoušet zdarma.

Je důležité myslet především na to, že k podané přihlášce na vybranou vysokou školu je nutné ještě podat přihlášku na daný termín NSZ. Mimo to je potřeba zkontrolovat termíny a zároveň testy, které tebou vybraná fakulta uznává a vyžaduje. Tyto informace jsou dostupné zpravidla na stránkách daných fakult a rovněž na stránkách Scio. Není dobré nechávat zjišťování těchto informací na poslední chvíli, a to z toho důvodu, že na některých univerzitách neuznávají pozdější termíny NSZ.

Termínů, ve kterých se testy organizují, je několik. To představuje výhodu v tom, že na test tak vzniká několik pokusů. Jako nevýhoda se ale můžou jevit poplatky s tím spojené. Proto je důležité myslet na vhodnou přípravu už od začátku. Na testy je totiž možné se připravit, i když to tak nemusí vypadat.

TSP je zkratka pro Test studijních předpokladů, který organizuje Masarykova univerzita v Brně. Tento test se podobá testu OSP, na rozdíl od něj se ale pořádá pouze jeden termín a výsledky z něj platí pouze na vybrané obory Masarykovy univerzity. Na test tedy není vymezeno případně několika pokusů, ale pouze jeden. Akceptují je 3 z 10 fakult MUNI, z části i fakulta sociálních studií. Test se skládá z 60 otázek, přičemž je rozdělen na 10 oddílů (verbální, numerické, analytické a kritické myšlení, prostorová představivost a kulturní přehled) a je na něj vymezeno 100 minut. Odpověď se vybírá z 5 možností. Celý test je v češtině – vyjma 10 úloh v angličtině.

Jak na Národní srovnávací zkoušky, tak na TSP od MUNI je možné se připravit. Nabyté teoretické poznatky je vhodné ověřovat na modelových úlohách a na testech z minulých let, které zpravidla bývají dostupné na webových stránkách univerzity a společnosti Scio. Také se hodí projít si vzorové úlohy a naučit se způsoby a taktiky řešení různých úloh. Díky modelovým úlohám pak tyto principy zautomatizuješ, což při vyplňování testu ušetří mnoho času.

Pokud se chystáš na medicínu, je přijímací řízení velmi odlišné od předchozích zmíněných. Vždy záleží na oboru a taky na dané fakultě, ale zpravidla je test složen z částí zaměřující se na fyziku, chemii a biologii. V některých případech je test doplněn ústním pohovorem. Při přípravě na přijímací řízení na medicínu je potřeba si především rozvrhnout správně čas. K maturitě je vhodné si předměty vybrat podle složení přijímací zkoušky – to může usnadnit opravdu hodně práce. V pozdějších fázích přípravy se vyplatí procházet modelové úlohy pro seznámení s formou těchto testů. To může pomoct hlavně s procvičením, zopakování a prohloubením nabytých znalostí. K přípravě můžeš využít volně přístupnou databázi modelových úloh.