Spirála

Organizace Spirála připravila program Blázníš? No a!

Tento program je založen na otevřeném dialogu studentů s moderátorem (odborníkem z oblasti péče o duševní zdraví) a „experty“ – lidmi, kteří mají vlastní zkušenost s duševním onemocněním a psychiatrickou péčí. Tématem diskuse jsou psychická krize a štěstí, vlastní životní zkušenosti studentů, onemocnění a léčba, jak a kde najít pomoc v obtížné životní situaci, naděje a možnosti podpory, proč lze vnímat psychické problémy i jako příležitost a jiné.