Ochrana osobních údajů

Zkratka GDPR (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) znamená Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Jedná se o pravidla, jimiž se od roku 2018 musí řídit všechny organizace, které shromažďují osobní údaje. I ve škole jsme tak povinni tě informovat, jak se s tvými údaji nakládá a kdo je má k dispozici.

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, p. o., se sídlem Gustava Klimenta 493/3, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 61989011 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje.

 • Osobní údaje správce zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Pokud správce zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od správce informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných správcem;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů správcem;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) správci;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, p. o., IČO: 61989011 se sídlem Gustava Klimenta 493/3, 708 00 Ostrava-Poruba, provádí tým externích pověřenců společnosti Moore Advisory CZ s.r.o.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Moore Advisory CZ s.r.o.
se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8,
IČO: 09692142,
doručovací / komunikační adresa: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8,
datová schránka: q4hs4wu

Odpovědnou osobou za výše jmenovanou společnost je od 1. 1. 2024 Ing. Petr Štětka, e-mail petr.stetka@moore-czech.cz, telefon 734647701.