Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida je zapojeno do projektu SYPO od roku 2019

Projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) se systematicky a komplexně zaměřuje na podporu odborného růstu učitelů a ředitelů s důrazem na kvalitu. Naše škola se do tohoto projektu zapojila v několika oblastech:

  • metodické kabinety: dvě vyučující jsou členkami oblastního metodického kabinetu českého jazyka a literatury a matematiky, jedna vyučující je předsedkyní oblastního metodického kabinetu ČJL a členkou krajského kabinetu ČJL;
  • podpora začínajících učitelů: ve školním roce 2019/2020 jsme se stali pilotní školou, na které byl ověřován program podpory začínajících učitelů - koncept ucelené a kontinuální podpory pro začínající učitele ve spolupráci s uvádějícími učiteli a vedením škol; nabyté zkušenosti z tohoto programu na gymnáziu využíváme;
  • webináře SYPO: většina vyučujících naší školy využívá webináře SYPO v oblasti oborových didaktik ad.

Více informací o projektu SYPO naleznete na adrese https://www.projektsypo.cz/o-nas/o-projektu.html.