Čeština

Kdo jsme?

Česky mluvíme všichni, a proto máme mnozí občas pocit, že se v českém jazyce a literatuře vlastně nemáme moc co učit. Současnost ale ukazuje, že je to právě naopak. Úroveň zvládání národního jazyka se snižuje a vyvolává problémy nejen ve školách, ale i v praktickém životě. Můžeš se s námi češtinou zabývat a zjistit, že je nejen krásná, ale taky užitečná. Naučíme tě společně znovu mluvit a psát… tentokrát ale trochu jinak. Nebudeš mít strach vystoupit před ostatními, zvládneš argumentovat a diskutovat, dokážeš sepsat žádost nebo formální dopis, nezaskočí tě nepřipravená otázka či výzva k formulaci vlastního názoru.  
Navíc objevíš krásu umělecké literatury, o které si chceme především povídat a nechat ji na sebe působit. Pracujeme formou čtenářských dílen, o textech přemýšlíme, ale taky si s nimi hrajeme, dotváříme je, nebo se jimi necháváme inspirovat.

Jsme jazykový gympl, takže je samozřejmostí, že se snažíme pracovat taky s překlady, porovnáváme originály s českými verzemi a pokoušíme se o vlastní tvorbu. Zároveň ti dáme slušný přehled o tom, jak se literatura v dějinách vyvíjela a koho z autorů a jejich myšlenek je dobré znát, protože jsou zajímaví a inspirativní pořád. 
Naším cílem není udělat z tebe chodící encyklopedii autorů a děl, ale naučit tě mít literaturu a rodný jazyk rád. Můžeš se jejich prostřednictvím rozvíjet, dokážeš pak snadněji formulovat a pojmenovávat věci, které jsou pro tebe a tvůj kulturní a duchovní život důležité. Pojď do toho s námi a zjistíš, že čeština je kouzelný klíč ke všem ostatním oborům. 

Lidé

Příjmení a jméno E-mail / tel. klapka Třídnictví a funkce Aprobace
Cvečková Jaroslava, Mgr.  cveckovaj@jazgym.cz / 124 zástupkyně ředtelky a statutárního orgánu český jazyk a literatura, hudební výchova
Hruška Jiří, Mgr.  hruskaj@jazgym.cz / 118 1. C, člen marketingového týmu, správce knihovny český jazyk a literatura, mediální výchova, dějepis
Mikulenková Taťána, Mgr.  mikulenkovat@jazgym.cz / 122 vedoucí sekce český jazyk a literatura, hudební výchova, anglický jazyk
Myslikovjanová Jana, Mgr.  myslikovjanovaj@jazgym.cz / 112 1. A český jazyk a literatura, hudební výchova
Pitříková Svatava, Mgr.  pitrikovas@jazgym.cz / 111 3. E český jazyk a literatura, francouzský jazyk
Střelec Karel, Mgr., Ph.D.  streleck@jazgym.cz / 118 5. E český jazyk a literatura, francouzský jazyk
Tomášková Marie, Mgr.  tomaskovam@jazgym.cz / 110 výtvarná výchova, český jazyk a literatura, francouzský jazyk
Vaculík David, Mgr.  vaculikd@jazgym.cz / 113 český jazyk a literatura, dějepis

Co podnikáme

Na češtinářské akce narazíš skoro všude a téměř kdykoliv během školního roku či týdne. Proč? Je jich prostě hodně a jsou vidět. Mezi žáky mají slušnou popularitu, takže se na nich podílejí nejen jako diváci či posluchači, ale taky jako aktivní spoluorganizátoři, soutěžící nebo recitátoři. Stačí se v češtině poptat a učitelé tě zahrnou informacemi a nabídkami…
Protože si na škole myslíme, že k výbavě skutečného intelektuála patří i návštěva divadla, chodíme do něj pravidelně společně. Spolupracujeme s Komorní scénou Aréna v Ostravě, kam docházíme po ročnících na dopolední představení. Letos poprvé by po zhlédnutém představení měl následovat rozborový seminář (debata s dramaturgem, režisérem či herci). Nevyhýbáme se ale ani jiným divadlům a nápadům. Ve škole ti nabídneme předplatné (můžete si ho pořídit celá třída v jednom termínu a chodit společně) hned několika ostravských divadel (KSA, DPB, NDM). Na podzim si s námi můžeš zarecitovat na Dni poezie, v březnu pak na recesistické Malé chvilce poezie o velké (vystoupení se konají na různých místech školy vždy o velké přestávce; hojně sledované videozáznamy najdeš na FB nebo na Youtube). Pokud jsi soutěživý typ, můžeš vyzkoušet své vědomosti v Olympiádě v českém jazyce nebo Lingvistické olympiádě. Z obou se dá postoupit do vyšších kol a získat zajímavé ceny i zkušenosti. A pokud rád čteš a přemýšlíš, zapoj se do Čtenářského klubu, nebo se aspoň zastav do školní knihovny. Najdeš ji v domečku (kab. B12) a má celý den otevřeno.

filmová výchova

Možná tě to překvapí, ale filmová výchova se u nás učí už víc než 15 let. A jsme tím mezi gymnázii a dalšími SŠ dost ojedinělí. Uvědomujeme si význam filmové výchovy a filmu jako specifického umění, které nás provází od dětství a kterému současná škola nevěnuje dost pozornosti. U nás je to ale jinak. Všechny třídy všech ročníků navštěvují během roku vybraná filmová představení v rámci projektu Úvod do studia filmové tvroby. Než jdeme do kina, připravujeme se teoreticky (dozvíš se o základních principech kinematografie, jejím vývoji, tématech a žánrech...) a po zhlédnutí filmu pak společně s ostatními provedeme jeho rozbor. JPokud máš o film zájem, určitě tě potěší, že často jezdíme na filmové festivaly a přehlídky, zveme si zajímavé osobnosti a pořádáme přednášky a workshopy. Film zařazujeme do výuky nejen jako ilustraci dějinných či jiných událostí, ale jako umění, které poskytuje hluboké inspirace mravní, estetické i vzdělávací. Ve čtvrtém ročníku se můžeš zapsat do semináře FDM (filmová, divadelní a mediální tvorba) a získat praxi v atraktivním oboru, jehož budoucnost nikdo nedokáže odhadnout. Nemusíš mít kameru ani napsaný scénář k filmu. Stačí mít rád film a umět se na svět dívat svýma očima.

FILMOVÉ PROJEKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021