BROSE, Ostrava

Společnost BROSE pořádá pro naše žáky workshopy ke zvýšení klíčových kompetencí důležitých při ucházení se o zaměstnání a pravidelně se účastní Dnů otevřených dveří, kde uchazečům o studium zdůrazňuje důležitost dobré znalosti německého jazyka. Zájemci z řad našich žáků mají možnost získávat pracovní zkušenosti formou brigád, které firma nabízí.