Musím

VĚDĚT, znát a umět

občas se hodí nebýt mimo

Musíš