Kontakty

Vedení školy

Příjmení a jméno Telefon E-mail Funkce
Kocháňová Monika, Ing. 596910081,
734412664
kochanovam@jazgym.cz  ředitelka školy
Cvečková Jaroslava, Mgr. 597582481,
774282210
cveckovaj@jazgym.cz  zástupkyně ředitelky a statutárního orgánu
Moravec Vlastimil, PaedDr. 596912198,
736480151
moravecv@jazgym.cz  zástupce ředitelky

Provozní zaměstnanci

Příjmení a jméno Telefon, klapka E-mail Funkce
Kiliánová Eva, Ing., Bc. 596912198, kl. 103,
702122556
kilianovae@jazgym.cz  ekonomka
Kolková Michaela 596912198, kl. 108,
733672680
kolkovam@jazgym.cz  školnice
Pohlová Lucie 597582480,
596912198, kl. 102,
733674257
pohloval@jazgym.cz personalistka, asistentka ředitelky
Večerková Magda 596912198 /103,
733672531
vecerkovam@jazgym.cz  referentka majetku

Školní poradenské pracoviště

Příjmení a jméno Telefon, klapka E-mail Funkce
Mlečková Andrea, Mgr. 596912198, kl. 120,
774282284
mleckovaa@jazgym.cz  výchovná poradkyně
Batková Zuzana, Mgr. 596912198, kl. 104 batkovaz@jazgym.cz metodička prevence
Lisníková Kateřina, Mgr. lisnikovak@jazgym.cz  školní psycholožka

Učitelé

Příjmení a jméno Telefon, klapka E-mail Obor Třídní Konzultace
Batková Zuzana, Mgr. 596912198, kl. 104 batkovaz@jazgym.cz  NJ, Dě
Bazalová Daniela, Mgr. 596912198, kl. 119 bazalovad@jazgym.cz  AJ, FJ
Brothánková Simona, Mgr. 596912198, kl. 114 brothankovas@jazgym.cz  AJ, FJ
Broukalová Karin, Mgr. 596912198, kl. 114 broukalovak@jazgym.cz  AJ
Burešová Hana, PaedDr. 596912198, kl. 105 buresovah@jazgym.cz  Ch, Fy
Cvečková Jaroslava, Mgr. 597582481,
774282210
cveckovaj@jazgym.cz  ČJL, HV
Demlová Iveta, Mgr. 596912198, kl. 107 demlovai@jazgym.cz  Ze, TV
Gardner Hana, Mgr. 596912198, kl. 114 gardnerh@jazgym.cz AJ, FJ
Gracová Dana, Mgr. 596912198, kl. 110 gracovad@jazgym.cz  FJ
Habboudji Klára, Mgr. 596912198, kl. 110 habboudjik@jazgym.cz  FJ, ŠJ
Hrbáčová Lenka, Mgr. 596912198, kl. 107 hrbacoval@jazgym.cz  Ze, TV
Hruška Jiří, Mgr.  596912198, kl. 118 hruskaj@jazgym.cz  ČJL, Dě
Hyllová Helena, Ing. 596912198, kl. 123 hyllovah@jazgym.cz  NJ
Kocháňová Monika, Ing. 596910081,
734412664
kochanovam@jazgym.cz  AJ
Koryčan Milan, Mgr. 596912198, kl. 115 korycanm@jazgym.cz  Ch, Fy
Krejčová Barbora, Mgr. et Bc. 596912198, kl. 114 krejcovab@jazgym.cz AJ, NJ
Lahnerová Lenka, Mgr. 596912198, kl. 109 lahneroval@jazgym.cz ČJL, AJ
Mahdal Marcel, Mgr. 596912198, kl. 112 mahdalm@jazgym.cz  Dě, ZSV
Maternová Šárka, Mgr. 596912198, kl. 123 maternovas@jazgym.cz ČJL, Dě
Mazurek Aleš, Mgr. 596912198, kl. 113 mazureka@jazgym.cz  Dě, ZSV
Mikulenková Taťána, Mgr. 596912198, kl. 122 mikulenkovat@jazgym.cz  ČJL, HV, AJ
Mižďochová Šárka, Mgr. 596912198, kl. 116 mizdochovas@jazgym.cz  Ma, Fy
Mlečková Andrea, Mgr. 596912198 /120,
774282284
mleckovaa@jazgym.cz  Ma, Fy
Moravec Vlastimil, PaedDr. 596912198, kl. 121 moravecv@jazgym.cz  Ma, Fy, AJ
Murgašová Kristýna, Mgr. 596912198, kl. 115 murgasovak@jazgym.cz Bi, M
Myslikovjanová Jana, Mgr. 596912198, kl. 112 myslikovjanovaj@jazgym.cz  ČJL, HV
Oborný Martin, Mgr. 596912198, kl. 115 obornym@jazgym.cz  Bi, NJ
Oleksy Karel, Mgr. 596912198, kl. 116,
733673578
oleksyk@jazgym.cz  M, Fy, IVT
Otto Matyáš, Mgr. 596912198, kl. 123 ottom@jazgym.cz  TV, AJ
Pitříková Svatava, Mgr. 596912198, kl. 111 pitrikovas@jazgym.cz  FJ, ČJL
Plačková Jana, Mgr. 596912198, kl. 114 plackovaj@jazgym.cz AJ
Poloková Renata, Mgr. 596912198, kl. 111 polokovar@jazgym.cz NJ
Průša Lukáš, PhDr., Ph. D. 596912198, kl. 118 prusal@jazgym.cz ČJL
Řehová Tereza, Mgr. 596912198, kl. 111 rehovat@jazgym.cz AJ, ŠJ
Schneider Jan, Mgr 596912198, kl. 123 schneiderj@jazgym.cz Ze, TV
Šimonková Tereza, Mgr. 596912198, kl. 118 simonkovat@jazgym.cz  VV
Štěpánová Petra, Mgr. 596912198, kl. 122 stepanovap@jazgym.cz  NJ, AJ
Švecová Libuše, RNDr., Ph.D. 596912198, kl. 105 svecoval@jazgym.cz  Fy, Ma
Švidrnochová Sylva, Mgr. 596912198, kl. 104 svidrnochovas@jazgym.cz  FJ, HV
Tenglerová Klára, Mgr. 596912198, kl. 119 tenglerovak@jazgym.cz  AJ, ŠJ
Tomalová Jana, Mgr. 596912198, kl. 112 tomalovaj@jazgym.cz  ZSV, TV, RJ
Tomášková Marie, Mgr. 596912198, kl. 110 tomaskovam@jazgym.cz  ČJL, FJ, VV
Tomeček Slavoj, Mgr. 596912198, kl. 113 tomeceks@jazgym.cz  Dě, ZSV
Trochut-Průša Anne-Christine 596912198, kl. 104 trochut-prusaa@jazgym.cz  FJ, HF, GF
Veselá Jarmila, PaedDr. 596912198, kl. 115 veselaj@jazgym.cz  Bi, M
Vrbková Romana, Mgr. 596912198, kl. 109 vrbkovar@jazgym.cz  AJ, ČJL
Walker John, B.A. (Hons), B.A., B.Ed. 596912198, kl. 109 walkerj@jazgym.cz  AJ
Zvolánek Tomáš, Mgr. 596912198, kl. 107 zvolanekt@jazgym.cz  Ze, TV

 Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Příjmení a jméno Telefon E-mail Funkce
Merta Michal, Ing. MBA 910120377 dpo@dpohotline.cz pověřenec GDPR