Školní parlament

Nespi v bufetu, kandiduj do studentského parlamentu!

Vážené studentky a studenti,

pokud vám není lhostejné, jak naše škola funguje a máte ambice věci kolem sebe měnit a ovlivňovat, kandidujte ve volbách do nově vznikajícího studentského parlamentu, které se uskuteční v jednotlivých třídách od 15. 5. do 2. 6. 2023.

Kandidáti, do 12. 5. zapište své jméno do formuláře.

Každý člen studentského parlamentu má možnost aktivně se podílet na organizaci školních i mimoškolních akcí, řešit problémy třídy, spolužáků i své a přinášet nápady, které nám studium zpříjemní a pobyt ve škole udělají smysluplnějším. 

Získáte nové zkušenosti, rozšíříte své schopnosti a poznáte nové přátele s podobnými zájmy. Nechte se inspirovat a staňte se součástí našeho týmu!

Být v parlamentu je zodpovědnost, ale také příležitost!

Náplň práce v parlamentu:

 • účast na pravidelných schůzkách 
  • 45 minut 2x-3x měsíčně mezi 8:00 a 11:40 
  • diskuze k aktuálním činnostem a problémům 
 • zastupování zájmů, názorů, podnětů své třídy
 • zprostředkování informací mezi parlamentem, třídou a třídním učitelem
 • vložení vlastní iniciativy pro činnost parlamentu 
 • aktivní, zodpovědný a samostatný přístup k funkci a daným úkolům 

Co získáte?

 • možnost pravidelné komunikace mezi třídou, parlamentem, učitelským sborem a vedením
 • podporu učitelského sboru a vedení při realizaci školních i mimoškolních akcí
 • nové zkušenosti, nové přátele

Časový harmonogram květen–červen 2023

 • do 12. 5.: zápis na seznam kandidátů přes google forms
 • 15. 5.–2. 6.: Třídní volby, každá třída zvolí 2 zástupce
 • 14. 6. 10:55–11:40: První schůzka studentského parlamentu