Deutsche Nationalstiftung

Německá národní nadace poskytuje stipendia pro účast žáků a učitelů JGPT na mezinárodních projektech k rozmanitým společensko-politickým tématům.