Slezská univerzita v Opavě

Pravidelně se účastníme soutěží a dalších akcích organizovaných Slezskou univerzitou.