Francouzský institut

Francouzský institut je hlavní partner v oblastech vzdělávání a kultury. Naše gymnázium je zapojeno do různých soutěží a stáží, které institut pořádá.