Děje se v sekci

Plán předmětové sekce francouzského jazyka pro školní rok 2020/2021

říjen

 • Návštěva ředitele AF Ostrava – přednášky ve třídách
 • Účast na festivalu „Francouzský podzim“ v AF
 • 12.–23. 10. – zápis na žákovský DELF
 • Projektový den – filmové představení, návštěva AF v Ostravě
 • Studentská konference FF OU
 • Překladatelská soutěž FF OU

listopad

 • Účast na festivalu „Francouzský podzim“ v AF – filmové představení
 • Den učitelů francouzštiny
 • Zahájení projektu Hlasité čtení francouzských textů
 • 12. 11. Antilská hudba – tvůrčí dílna
 • 14. 11. – Den otevřených dveří
 • 24.–27. 11. – Žákovský DELF na JGPT
 • Přednáška o programu „Rok v Lotrinsku“

leden

 • 6. 1. Den otevřených dveří
 • 6. 1. Prezentace studia ve Francii (Campus France) a programu „Rok ve Francii“
 • Přednáška p. Lukáše Macka o studiu na Sciences Po v Dijonu
 • Přednáška o studiu v českých sekcích ve Francii (Dijon, Nîmes)

únor

 • Školní kolo Soutěže ve francouzské konverzaci
 • Motivační návštěva žáků ze ZŠ

březen

 • Voyages en Francophonie – soutěž
 • Den frankofonie a výtvarná soutěž
 • Défilé de films francophones
 • Krajské kolo Soutěže ve francouzské konverzaci
 • Slavnostní předávání diplomů DELF
 • Účast vybraných studentů v Regionální soutěži ve zpěvu francouzských písní
 • Účast na přehlídce „Je sais faire en français“ – Český Těšín

duben

 • Školní kolo Soutěže v hlasitém čtení francouzských textů

květen

 • Celostátní přehlídka účastníků Soutěže v hlasitém čtení francouzských textů

červen

 • Návštěva Francouzské aliance v Ostravě a belgické kavárny LAPECO

Projednáno a schváleno v předmětové sekci jazyka francouzského dne 28. 8. 2020.
Zpracovala: Mgr. Dana Gracová


Distanční výuka

COVID-rozvrh hodin tříd (PDF)
COVID-rozvrh hodin třídy 1.E (PDF)
COVID-rozvrh hodin třídy 2.E (PDF)

Z důvodu nulového zájmu ze strany žáků je pozastaven dovoz a odběr obědů. Po opětovném zavedení prezenční výuky bude provoz jídelny obnoven

Přípravné kurzy

Informace o přípravných kurzech pro žáky 7. a 9. tříd.

nová školní vlajka