Děje se v sekci

Plán předmětové sekce francouzského jazyka pro školní rok 2021/2022

září

 • 14. 9. – Beseda o Bretani s francouzským studentem Erwannem Galernem – 5. E
 • 22. 9. – Návštěva ředitele AF Ostrava – přednášky ve třídách
 • „Vivre le français“ – celoroční projekt (dobrovolnická práce studentů JGPT při organizačních přípravách kulturních aktivit Francouzské aliance)
 • Zahájení kurzu „Příprava na DELF B2“
 • Evropský den jazyků

říjen

 • 1. 10. – Návštěva velvyslance Francouzské republiky a atašé pro francouzský jazyk na JGPT
 • 1. 10. – Telemost s partnerskou školou Jeanne d’Arc z Limoges v rámci oslav 30. výročí založení školy
 • Účast na festivalu „Francouzský podzim“ v AF
 • Zápis na žákovský DELF
 • Projektový den – filmové nebo divadelní představení, návštěva AF v Ostravě
 • Studentská konference FF OU
 • Soutěž Den s překladem – FF OU
 • Soutěž ve zhotovení vánočních a novoročních přání
 • Účast na festivalu „Francouzský podzim“ v AF – filmové představení
 • Bretaňský den na JGPT

listopad

 • Zahájení projektu Hlasité čtení francouzské poezie
 • 13. 11. a 24. 11. – Den otevřených dveří
 • Žákovský DELF na JGPT
 • Přednáška o programu “Rok v Lotrinsku“ a představení univerzitních studií ve Francii a v ČR
 • Účast na soutěžích pořádaných Francouzskou aliancí v Ostravě
 • Bretaňský večer pro veřejnost v Centru PANT

prosinec

 • Přednáška p. Lukáše Macka o studiu na SciencesPo v Dijonu

leden

 • 25. 1. – Den otevřených dveří
 • 25. 1. – Prezentace studia ve Francii (Campus France) a programu „Rok ve Francii“
 • Přednáška o studiu v českých sekcích ve Francii (Dijon, Nîmes)

únor

 • Školní kolo Soutěže ve francouzské konverzaci
 • Motivační návštěva žáků ze ZŠ
 • 2. 2. – Den otevřených dveří

březen

 • Voyages en Francophonie – soutěž
 • Den frankofonie a výtvarná soutěž
 • Défilé frankofonních filmů
 • Krajské kolo Soutěže ve francouzské konverzaci
 • Účast vybraných studentů v Regionální soutěži ve zpěvu francouzských písní
 • Účast na přehlídce „Je sais faire en français“ – Český Těšín
 • Výměnný pobyt s partnerskou školou Jeanne d’Arc z Limoges (pokud to umožní aktuální epidemiologická situace)

duben

 • Školní kolo Soutěže v hlasitém čtení francouzských textů

květen

 • Celostátní přehlídka účastníků Soutěže v hlasitém čtení francouzských textů
 • Slavnostní předávání diplomů DELF

červen

 • Návštěva Francouzské aliance v Ostravě a belgické kavárny LAPECO
 • Exkurze do Provence (pokud to umožní aktuální epidemiologická situace)

Úřední hodiny sekretariátu v průběhu prázdnin

Po–Pá: 9.00–11.00 hodin

V případě potřeby kontaktu v jiném termínu volejte na tel.:
733 674 257 (ve dnech 1.7., 4.7., 13.–14.7., 25.–29.7., 19.8.–23.8.);
737 758 148 (ve dnech 7.–12.7., 21.–22.7., 8.–12.8., 18.8.);
733 672 531 (ve dnech 15.–20.7., 1.–5.8., 15.–17.8.).

Respektujte, prosím, volání na různá telefonní čísla v jednotlivých dnech.

Děkujeme Vám.


Oslava 30 let JGPT