Erasmus+

2024–2027

Získali jsme prestižní akreditaci Erasmus+ do roku 2027. Díky ní bude financování našich projektů a zahraničních pobytů pro studenty i učitele mnohem jednodušší. 

2022–2024

Let’s break the disaster chain by doing sports for our earth

S radostí oznamujeme, že naše škola opět uspěla s žádostí projektu partnerství malého rozsahu v sektoru školního vzdělávání a získala v rámci programu Erasmus+ dotaci pro období 1. 9. 2022 – 1. 9. 2024.

Vybraní žáci budou mít možnost vycestovat do partnerských škol v Bodrumu (Turecko) a Massafře (Itálie) a účastnit se aktivit, jejichž cílem je podpořit vzdělávací, profesionální i osobní rozvoj. Budou se podílet na řešení společenských problémů a zasadí se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Hostit budeme naše nové italské a turecké partnery i u nás v Ostravě.

Téma projektu je návrat ke sportování a setkávání se po covidové pauze, spolu s ekologickou udržitelností. Aktuální dění můžete sledovat na webové stránce projektu.

2018–2022

Tigridovy jazyky

Do projektu Erasmus+ „Tigridovy jazyky“, který započal 1. 7. 2019 a skončil 30. 6. 2022, bylo zapojeno celkem 10 osob. Byla to ředitelka školy a zároveň autorka projektu, ekonomka školy, 3 jazykářky a 5 tzv. pedagogů nejazykářů. Mezi pedagogy byli tři vedoucí předmětových sekcí (AJ, zeměpisu, tělesné výchovy), koordinátorka tzv. Školního akčního plánu a také metodička prevence sociálně patologických jevů. Těchto deset zaměstnanců uskutečnilo 12 zahraničních mobilit. (Počty zaměstnanců, jejich struktura a počty mobilit se v průběhu trvání projektu měnily ať už z důvodu covidové situace či krize na Ukrajině.) Čti více...

2015–2018

Partnerství škol

V letech 2015–2018 probíhal v naší škole v rámci vzdělávacího programu Evropské unie projekt Erasmus+ se zaměřením na oblast partnerství škol. Jelikož se tento projekt velmi dobře osvědčil a jeho výstupy využíváme na našem gymnáziu doposud, rozhodli jsme se pokračovat projektem dalším.

Od září roku 2018 se tak rozběhl již druhý projekt, tentokrát s názvem „The same or different?“. Jeho hlavním cílem je porovnávání kultury a národního dědictví zúčastněných zemí a vzájemná výměna osvědčených vzdělávacích postupů. Záměrem projektu je také zvýšit povědomí partnerů o vlastní kultuře a historii a zabývat se rozmanitostí zemí Evropské unie v době, kdy trendem je globalizace.

Mezinárodní partnerství s evropskými školami pro nás znamená učit se o sobě navzájem, ale také poznávat sami sebe. Našimi partnery jsou školy z Rumunska a Polska.

Více informací o projektu a jeho výstupech je možné nalézt na webu eTwinning, TwinSpace.

Schule draussen – Škola venku

Projekt „Schule draußen“ probíhal na našem gymnáziu od 1. září 2015 do 30. června 2018. Během tří let projektu vyjelo několik desítek studentů a část pedagogů na zahraniční mobility do partnerských škol, vzájemně se inspirovat, motivovat a učit.

Cílem projektu bylo dostat vyučování i mimo budovu školy. Učit se v praxi, zážitkem, zkušeností. Řídit se dle motta Konfucia: „Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.“ Cestování do partnerských škol umožnilo všem zúčastněným procvičit cizí jazyky v praxi, seznámit se s výukou a postupy v daných zemích a obohatit nejen své kulturní znalosti.

Partnerské školy do projektu zapojené

Chorvatsko – Osnovna skola Tomasa Goricanca Mala Subotica, Mala Subotica: www.os-mala-subotica.skole.hr

Lotyšsko – Dagdas vidusskola, Dagdas

Maďarsko – Szandaszolosi Altalanos Iskola es Alapfoku Muveszeti Iskola: www.szandasuli.hu

Rakousko – Vulkanschule, Auersbach bei Feldbach: vulkanschule.at