Stáže studentů ve Francii

Od roku 2015 se vybraní plnoletí žáci našeho gymnázia pravidelně účastní dvouměsíčních pracovních pobytů ve francouzském kraji Bretaň. Stráví zde letní prázdniny prací v oblasti turismu, uplatní své znalosti francouzštiny, ale i získají mnoho cenných pracovních zkušeností.
Tento projekt je podporován Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a mezi našimi žáky se těší velké oblibě, jak je zřejmé i z několika reflexí.

Jana Limbergová (2017) napsala:
„Co může být lepšího než odjet na celé léto pryč, bydlet a cestovat se svou nejlepší kamarádkou, zdokonalit se v krásném jazyce, a ještě si k tomu něco vydělat? Úžasné! Naši zaměstnavatelé byli velice vstřícní, a co bylo nejdůležitější, byli trpěliví. Po pár dnech jsme se stali ceněnou součástí pracovního kolektivu. Ve svých dvou volných dnech týdně jsme se každý snažili cestovat, jak nejvíc to šlo. Ať už to byla restaurace, hotel v korunách stromů, péče o oslíka nebo něco jiného, všichni jsme si odnesli spoustu pracovních i jazykových zkušeností.”

Fabian Byrtus (2015) napsal:
„Podle mého názoru jsme ve Francii strávili nezapomenutelné prázdniny, během kterých jsem se hodně naučil, a to nejen co se týče jazyka. V neposlední řadě jsem poznal mnoho výjimečných lidí, jako třeba členy naší francouzské rodiny, kteří byli velmi přívětiví a sympatičtí a se kterými zůstávám i nadále v kontaktu. Na závěr bych chtěl vyzvat všechny budoucí stážisty – jeďte do Bretaně a rozhodně nebudete litovat.”