Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) v Praze je naším partnerem v projektech Erasmus+. DZS se stává klíčovým prvkem naší mezinárodní spolupráce a jeho angažovanost přispívá úspěšnosti a kvalitě našich projektů.