Tiskopisy a formuláře

Když musíš něco řešit se školou nebo jejím vedením, používej zásadně oficiální tiskopisy a formuláře. Jsou připraveny tak, aby vše bylo co nejrychleji a nejjednodušeji vyřízeno. Neupravuj je. Tady není prostor pro tvou kreativitu a originální nápady. Způsob a forma komunikace, které zvolíš, je i tvou vizitkou.

Žádosti

Žádost o vydání náhradního omluvného listu
Žádost o vydání stejnopisu vysvědčení
Žádost o uvolnění z vyučování
Žádost o uvolnění z vyučování pro zletilého žáka
Žádost o uvolnění z tělesné výchovy pro nezletilého žáka
Žádost o uvolnění z tělesné výchovy pro zletilého žáka 
Žádost o přerušení vzdělávání
Žádost o prodloužení klasifikace
Žádost o poskytnutí IVP


Přihlášky

Přihláška ke studiu na naší škole

Odvolání

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu


Distanční výuka

COVID-rozvrh hodin tříd (PDF)
COVID-rozvrh hodin třídy 1.E (PDF)
COVID-rozvrh hodin třídy 2.E (PDF)

Z důvodu nulového zájmu ze strany žáků je pozastaven dovoz a odběr obědů. Po opětovném zavedení prezenční výuky bude provoz jídelny obnoven

Přípravné kurzy

Informace o přípravných kurzech pro žáky 7. a 9. tříd.

nová školní vlajka