Děje se v sekci

Školní rok 2020/2021

Září 2020

24. 9. Účast na akci Tvoje škola je za rohem, kterou organizuje MOb Poruba

Podzim 2020

14. 11. Den otevřených dveří
27. 11. Soutěž Best in English
Překladatelský Tygr[id] – soutěž pro žáky střeních škol (náhrada za jarní termín)
Překladatelský Tygr[id] – soutěž pro žáky základních škol, JGPT (řádný termín)
Beseda s vysokoškolským pedagogem z USA pro maturanty (náhrada za jarní termín)
Beseda s vysokoškolským pedagogem z USA pro předposlední ročník (řádný termín)
Školní kolo olympiády (realizace v návaznosti na rozhodnutí MŠMT)

Prosinec 2020

Divadelní představení The Tower pro žáky 1. ABC a 3. E

Leden 2021

6. 1. Den otevřených dveří

Jaro 2021

Překladatelský Tygr[id] – soutěž pro žáky středních škol
Beseda s vysokoškolským pedagogem z USA pro předposlední ročník

Červen 2021

Vstupní test pro budoucí žáky 1. ABCE

Další akce

 • Návštěva Britského centra a American Corner KMO
 • Předávání informací k mezinárodním zkouškám žákům
 • Registrace žáků na mezinárodní zkoušky
 • Divadelní a filmová představení dle aktuální nabídky
 • Přednášky o studiu v zahraničí
 • Besedy s rodilými mluvčími
 • Výdej objednaných časopisů žákům

Činnost sekce v průběhu školního roku 2020/2021

 • spolupráce s institucemi: Velvyslanectví USA v České republice, Ostravská univerzita, Oxford University Press, Knihovna města Ostravy, jazyková škola Cloverleaf
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • náslechy a průběžné pedagogické praxe studentů učitelství
 • půjčování knih žákům z anglické knihovny (Mgr. Petra Štěpánová)

Samotestování na Covid-19


Pavlínin CatALOG