Labyrint světa a dvéře zážitkům otevřené

U příležitosti 400. výročí vydání Komenského knihy Labyrint světa a ráj srdce jsme se rozhodli připravit projekt, který obsáhne nejen žáky a pedagogy Moravskoslezského kraje, ale i zájemce z celé ČR.

Jeho hlavní součástí je interaktivní výstava Orbis Pictus Play Ostrava, která rozvíjí imaginaci a podporuje myšlenku Jana Amose Komenského, jenž se snažil do procesu učení zapojit co nejvíce smyslů. Nenechte si ji ujít ve Velkém světě techniky v Dolní oblasti Vítkovice od dubna do srpna.

Pro kreativní učitelé jsme do Ostravy pozvali velmi zajímavé osobnosti, které se o své poznatky rádi podělí na konferenci o moderní didaktice Učme hrou 2023.

Rozhodně jsme toho na 2. pololetí školního roku 2022/2023 v rámci projektu naplánovali mnohem více. Sledujte naše sociální sítě, aby vám nic neuniklo.

Projektu poskytli záštitu hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava Andrea Hoffmannová.

Naše díky patří také spolupracujícím subjektům a sponzorům: Educa24 agency, Dolní oblast Vítkovice, Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava a Veolia Česká republika, a.s.