Europäische Jugendbildungsstätte Magdeburg

EJBM organizuje mezinárodní projekty k rozmanitým společensko-politickým tématům a umožňuje našim žákům a pedagogům účast na těchto projektech díky stipendiím, která poskytuje.