Úřední deska

E-mailová adresa školy: info@jazgym.cz
Adresa školy: Gustava Klimenta 493/3, 708 00 Ostrava-Poruba
Fakturační adresa školy: Gustava Klimenta 493/3, 708 00 Ostrava-Poruba
Webové stránky: www.jazgym.cz
Identifikátor datové schránky: 5bdnnuz
IČ školy: 61989011
IZO školy: 000850047
RED IZO: 600017443

Bankovní účty:

  • 220778164/0300 – studentský účet pro platby za výlety, exkurze, lyžařské kurzy, adaptační kurzy
  • 294614699/0300 – účet pro platby za učebnice
  • 217907535/0300 – provozní účet pro platby za přípravné kurzy na SŠ, faktury

Adresa pro evidenci úředních e-mailů (elektronická adresa podatelny): JGPT@po-msk.cz

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů dodávaných v digitální podobě na přenosných technických nosičích dat:

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
ul. Gustava Klimenta 493/3
708 00 Ostrava-Poruba

Úřední hodiny podatelny:

  • pondělí–čtvrtek: 7:30–11:00, 13:00–15:00 hod.
  • pátek: 7:30–11:00 hod.

Přehled povolených datových formátů:

  • maximální velikost zprávy: 20 MB
  • povolené formáty: PDF, RTF, DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX, PNG, JPG, XML, XMLX, ZFO

Přehled povolených přenosných technických nosičů dat: USB flash disk

Způsob nakládání s datovými zprávami s výskytem chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo informacích:

Po zjištění výskytu chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích, bude kontaktován odesílatel, a nepodaří-li se ve spolupráci s ním vadu odstranit, nebude tato datová zpráva dále zpracovávána.

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v elektronické podobě:

Po doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu bude kontaktován odesílatel, a pokud se nepodaří ve spolupráci s ním tuto vadu odstranit, nebude dokument dále zpracováván.