SametOVA

Akce SametOVA!!! byla společným a v ČR zcela jedinečným projektem Statutárního města Ostravy, ostravských kulturních a vzdělávacích institucí, které chtěly smysluplně oslavit 30. výročí listopadu 1989. Projekt získal záštitu hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., a primátora města Ostravy Ing. Tomáše Macury, MBA.

V rámci akce Sametova!!! připravilo naše gymnázium na den 15. 11. 2019 pro školy MS kraje bohatý vzdělávací a zážitkový program, jimž si také žáci ZŠ a SŠ připomněli specifika pádu komunistického režimu v regionu a podobu 30 let svobody. Projektového dne se zúčastnilo více než 2 000 žáků z 20 škol MS kraje, kteří si mohli vybrat z besed s pamětníky, workshopů, filmových projekcí, ale také se projeli v retro BUSech a zapojili se do happeningu Lidský řetěz, jímž (jako v listopadu 1989 jejich předchůdci) obepnuli centrum města.

V rámci programu mohli studenti diskutovat s Karlem Olivou (bývalým ředitelem ÚJČ AV ČR) o proměnách naší mateřštiny před rokem 1989 a po něm, vyslechli si informace o současné podobě totality v KLDR od koreanistky Niny Špitálníkové, nebo se dozvěděli o tom, jak se změnil náš každodenní život pohledem sociologa Jiřího Siostrzonka ze Slezské univerzity v Opavě. V besedách vystoupili aktéři událostí roku 1989 Ivo Kaleta, Petr Hruška, Jan Král, Ladislav Vrchovský nebo Ivan Binar. Diskutovalo se ale také o projektu EU a politické současnosti, hosty debaty byli Dana Kovaříková a Jaroslav Miller ze Zastoupení Evropské komise v ČR.

Součástí vzdělávacího zážitkového projektu byla také jízda třemi RETRO BUSy, zapůjčenými DPO. Speciální linky byly plně rezervované žáky, nakonec se jimi svezlo centrem Ostravy 2 000 účastníků oslav. Za jízdy prováděli historický výklad studenti Jazykového gymnázia Pavla Tigrida, kteří cestujícím objasnili specifika listopadu 1989 v regionu.

V dopoledních hodinách se všichni účastníci programu chytili za ruce, aby společně lidským řetězem objali centrum města Ostravy, a podobně jako v listopadu 1989 tak vyjádřili touhu po světě, v němž se lidé drží za ruce jako rovní s rovnými. Klid a pořádek, jak si ho v době normalizace představovali vysocí funkcionáři KSČ, zajišťovali příslušníci Veřejné bezpečnosti a dobrovolní členové Lidových milic! Po trase byly také rozmístěna dobová vozidla, která velmi vhodně dokreslovala atmosféru doby.

Program pro školy vyvrcholil ve stanu na Masarykově náměstí. V průběhu dne se všichni mohli občerstvit v retro kavárně Atlantik originální smaženkou, teplým PIGI čajem, banánem nebo pomeranči. Na vše si ovšem bylo nutné vystát obligátní frontu…

Do projektu se zapojily také další subjekty, zejména Gymnázium Olgy Havlové, Antikvariát a Klub Fiducia, Educa24 agency, Cinerite, Ostravská univerzita, Národní divadlo Moravskoslezské, Střední umělecká škola v Ostravě, Klub LES, Stará aréna, Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, VŠB-TU, Ostravské muzeum, Centrum PANT a Archiv města Ostravy.

Celá akce slavila velký úspěch. Příznivé ohlasy přišly ze zapojených škol, od učitelů, jednotlivých žáků i veřejnosti.

Jen několik příkladů:

  • Všichni zainteresovaní věděli, co mají dělat :-)
  • Vše bylo dobře zorganizováno. :)
  • Při příchodu na zastávku retro autobusu jsme zjistili, že nám byl přesunut čas odjezdu, aniž bychom o tom věděli. Ale to se při tak velké akci může stát...
  • Spokojenost pro tak velké množství účastníků byla akce perfektně připravena.
  • Vše se povedlo, program byl pestrý a adekvátní věku žáků.
  • Byli jsme spokojeni, aktivity byly vhodné pro žáky naší základní školy.
  • Výstava o školství na Nové radnici by mohla mít průvodce, resp. alespoň uvaděče na představení výstavy. Jinak skvělá práce, moc se mi to líbilo a myslím, že to splnilo účel – podporu demokratického smýšlení. Studentům se to také líbilo. Moc díky za tuto akci!!!
  • Vše bylo zajímavé a přínosné. Organizace vzhledem k rozsahu akce výborná.

Zvláštní poděkování zaslal i primátor Ostravy pan Tomáš Macura:

Vážené dámy a pánové, přátelé,

před pár dny jsme úspěšně završili náš společný projekt SametOVA!!! Rád bych Vám jménem svým, mých spolupracovníků a jménem celého vedení města Ostravy poděkoval za neskutečné množství práce, které jste odvedli na tomto unikátním projektu.

Díky Vaší práci, kreativním nápadům a energii Ostrava opět prokázala, že je v mnoha ohledech výjimečným městem. Dokázali jsme společně dát dohromady několikaměsíční program, který vyvrcholil čtyřdenním programem na Masarykově náměstí. Naše unikátnost spočívala ve schopnosti sjednotit se a podílet se na společném projektu, do něhož se zapojily na čtyři desítky organizací a stovky organizátorů a účinkujících. Díky tomu byl náš společný projekt zcela mimořádný a stal se opravdu tím, čím od samého počátku měl být, oslavou svobody, lidské důstojnosti a demokracie.

Pro mne jako primátora města Ostravy bylo velkým zážitkem sledovat onu pospolitost, ohňostroj nápadů a neskutečnou energii, kterou jste všichni vyzařovali.

Ještě jednou děkuji a vyjadřuji Vám svůj obdiv. Přál bych si, aby nám tato síla zůstala i pro léta následující, neboť věřím, že SametOVA!!! nebyla posledním projektem, na kterém jsme spolupracovali.

S pozdravem

Tomáš Macura

O naší škole v souvislosti s projektem informovala Česká televize, Český rozhlas, MSK na home page uvedl projekt mezi nejvýznamnější akce (kolonka NAŠE AKCE), SMO zřídilo k propagaci projektu samostatnou odnož svého webu (www.ostrava30.cz ), informace o dílčích aktivitách (zejména o  lidském řetězu) pak přinesla všechna významnější média (ČTK, televize NOVA a PRIMA ve zpravodajských vstupech, Česká televize v pořadu TÝDEN V REGIONECH – samostatný vstup / rozhovor, Deník – článek na webu + videozáznam lidského řetězu).

My jsme ale nechtěli vytvořit jen program jednoho, byť velmi organizačně náročného, dne. Naše gymnázium se rozhodlo propojit všechny akce konané pod hlavičkou SametOVA!!! velkou pátrací akcí Šifra Pavla Tigrida. Cíl byl jednoduchý: sestavit větu o šestnácti slovech, která originálně glosovala účast našeho patrona na pádu minulého režimu. Nebyl by to však šelma Pavel, kdyby to udělal lehké. Slova do věty hráči objevovali na základě indicií, které našli na různých místech (tramvaje, okolí Ostravy), nebo získali na akcích spjatých s výročím (vernisáže, besedy, představení apod.). Úspěšní luštitelé byli odměněni vstupenkami do Komorní scény Aréna, volnou jízdenkou od DPO a dárky, které věnovala Ostravská univerzita, na slavnostním vyvrcholení oslav, 15. listopadu 2019.

Partneři projektu

   

Projekt svou záštitou podpořili:

primátor města Ostravy Ing. Tomáš Macura, MBA

hejtman MS kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Mediální partnerství poskytla Česká televize.

Účast škol svým postojem podpořil náměstek hejtmana MSK Mgr. Stanislav Folwarczny.