Francouzština

Kdo jsme?

Francouzština má na naší škole dlouhou tradici. Náš šestiletý studijní program, v kterém máš francouzštinu jako hlavní cizí jazyk, ti zaručuje výstupní úroveň B2 až C1. Budeš pak součástí tzv. Evropské sekce, jedinečného typu vzdělávání s několika předměty vyučovanými přímo ve francouzštině (dějepis, zeměpis, hudební výchova). Pokud se rozhodneš pro francouzštinu jako druhý jazyk (ve čtyřletém studiu), zaručujeme ti znalosti na levelu B1 až B2.

V naší škole tě francouzština přímo prostoupí. Organizujeme výměnný pobyt se studenty ve francouzské Limoges, pracovní stáže v Bretani, recitační soutěže a olympiády, besedy se zajímavými lidmi, přípravné semináře k mezinárodním jazykovým zkouškám DELF. I patron naší školy, Pavel Tigrid, představuje pojítko mezi českou a francouzskou kulturou.

Lidé

Příjmení a jméno E-mail / tel. klapka Třídnictví a funkce Aprobace
Gardner Hana, Mgr.  gardnerh@jazgym.cz /114 francouzský jazyk, anglický jazyk
Gracová Dana, Mgr. gracovad@jazgym.cz / 110 6. E francouzský jazyk, speciální pedagogika
Habboudji Klára, Mgr.  habboudjik@jazgym.cz / 110 francouzský jazyk, španělský jazyk
Pitříková Svatava, Mgr.  pitrikovas@jazgym.cz / 111 5. E francouzský jazyk, český jazyk a literatura
Švidrnochová Sylva, Mgr.  svidrnochovas@jazgym.cz / 104 4. E, vedoucí sekce francouzský jazyk, hudební výchova
Trochut Anne-Christine trochuta@jazgym.cz / 104 koordinátorka zkoušky DELF, komunikace s Francouzským institutem v Praze francouzský jazyk, španělský jazyk
Tomášková Marie, Mgr.  tomaskovam@jazgym.cz / 110 1. E francouzský jazyk, český jazyk a literatura

Co podnikáme?

Abys toho měl(a) u maturity méně, můžeš si přímo na naší škole složit mezinárodní zkoušku z francouzštiny DELF. Tu můžeš skládat ve čtyřech úrovních (A1, A2, B1 a B2). Zatímco áčkové úrovně jsou spíše motivační, mít třeba B2 z francouzštiny už něco znamená. Na Delfy tě budeme chystat jak v hodinách, tak ve specializovaných seminářích. Na naší škole máme pět učitelů přímo na zkoušky proškolených.

A jezdíme samozřejmě i do Francie. Kromě výměnného pobytu se školou v půvabném městečku Limoges se můžeš vydat na zkušenou třeba do tajuplné Bretaně, nebo zkusit štěstí u přijímacích zkoušek na lycea v Dijonu a Nîmes. Řada našich studentů je důkazem, že se tam dá dostat. A nekončíme jen u středních škol: máme vazby i na prestižní vysokou školu SciencesPo v Dijonu, kde studovalo a v současné době také studuje několik našich absolventů. A ani tím nevyčerpáš své možnosti – můžeš jet studovat na rok do Lotrinska, navštívit kolébku Evropské unie Štrasburk, objevovat krásy Provence. Kromě tradičních aktivit vymýšlíme každý rok i něco nového.

Rád(a) chceš víc? – Pak jsi mezi podnikavými francouzštináři jako doma. Můžeš se zaskvět ve francouzské olympiádě, předvést své recitační schopnosti nebo zlato v hrdle (vše samozřejmě ve francouzštině), nebo se něco naučit na tvůrčích dílnách s významnými osobnostmi. Naši studenti vítězí i v celostátních kolech, takže motivace je vysoká. A po soutěžích si můžeš vydechnout třeba na Bretaňském večeru, který pořádáme v centru PANT, zkouknout francouzský film, zahrát si divadlo, či se podílet na oslavách Dne frankofonie. Pořád se něco děje!

Ale francouzština, to není jen náš gympl. Spolupracujeme s celou řadou institucí, které se snaží o to, aby se tomuto kultivovanému jazyku dařilo – s Francouzskou ambasádou a Francouzským institutem v Praze, a především s Francouzskou aliancí v Ostravě. V roce 2017 ocenilo naši školu francouzské ministerstvo zahraničí pečetí kvality LabelFrancÉducation – a tu má jen pět středních škol v naší zemi. V roce 2021 nám byla platnost pečeti kvality LabelFrancÉducation za osobní účasti velvyslance Francie v České republice prodloužena na dalších pět let. Francouzština u nás zkrátka něco znamená.