Můžu

JAZYKY
bez zbytečných řečí

Co na srdci, to na jazyku? Kolik řečí znáš, tolikrát jsi... člověkem?
Kdo nemá co říct, tomu ani úroveň C1 nepomůže.

Angličtina

ANGLIČTINA

Angličtina je jednou z vlajkových lodí naší školy. Početný tým zkušených učitelů ti zajistí prakticky zaměřené a zábavné hodiny. Pokud máš angličtinu jako první cizí jazyk, dosáhneš na konci studia až úrovně C1, což téměř odpovídá rodilému mluvčímu. Když angličtinu studuješ jako druhý cizí jazyk, zaručujeme ti výstupní úroveň B2. Ale není to jen o hodinách. U nás můžeš vyjet do Velké Británie, zúčastnit se široké palety soutěží, pobavit se s rodilým mluvčím nebo si složit mezinárodní zkoušku. Jde nám o to, abychom angličtinu rozvíjeli komplexně a inovativně. Čti dále

Francouzština

FRANCOUZŠTINA

Francouzština má na naší škole dlouhou tradici. Náš šestiletý studijní program, v kterém máš francouzštinu jako hlavní cizí jazyk, ti zaručuje až výstupní úroveň C1. Budeš pak součástí tzv. Evropské sekce, jedinečného typu vzdělávání s několika předměty vyučovanými přímo ve francouzštině (dějepis, zeměpis, hudební výchova). Pokud se rozhodneš pro francouzštinu jako druhý jazyk (ve čtyřletém studiu), zaručujeme ti znalosti na levelu B2. V naší škole tě francouzština přímo prostoupí. Organizujeme výměnný pobyt se studenty ve francouzské Limoges... Čti dále

Němčina

NĚMČINA

Umět německy se vyplácí po všech stránkách. Proto u nás němčinu můžeš studovat jak jako první, tak jako druhý cizí jazyk (vždy na čtyřletém gymplu). Pokud se chceš němčině věnovat naplno, zaručujeme ti úroveň až C1, což odpovídá rodilému mluvčímu. U druhého jazyka se určitě dostaneš přinejmenším na level B2.Němčina je u nás jazykem debat a firemního uplatnění. Naučíme tě obratně argumentovat, ukážeme ti prestižní německé podniky a pozveme tě na výlet do Německa. A samozřejmostí je... Čti dále

Španělština

ŠPANĚLŠTINA

Španělština dnes zažívá nebývalý boom, který cítíme i u nás. Na gymplu si můžeš španělštinu zvolit jako druhý cizí jazyk (ve čtyřletém studiu), ale to určitě neznamená, že bude na vedlejší koleji. Naším základním cílem je úroveň B1, ale většinou tě vytáhneme až na B2. Klasické tři hodiny týdně ti ještě zpestří dvě hodiny konverzace ve třetím a čtvrtém ročníku. Nakonec tak bude španělština tvou denní paellou!Vedle španělštiny u nás můžeš studovat i latinu, a to jako seminář. Kromě toho... Čti dále

Ruština

RUŠTINA

Ruština dnes nabírá druhý dech. Na to reagujeme i na naší škole, kde můžeš od třeťáku navštěvovat ruský seminář. Pokud budeš mít štěstí, otevře se ti ruština i jako druhý cizí jazyk na čtyřletém gymplu. Ruština je perspektivní řeč, se kterou se můžeš uplatnit v mezinárodních firmách a poznat osobitou kulturu největšího státu světa. Určitě se ti v životopise neztratí ani jako tvůj třetí cizí jazyk... Čti dále

Čeština

ČEŠTINA

Česky mluvíme všichni, a proto máme mnozí občas pocit, že se v českém jazyce a literatuře vlastně nemáme moc co učit. Současnost ale ukazuje, že je to právě naopak. Úroveň zvládání národního jazyka se snižuje a vyvolává problémy nejen ve školách, ale i v praktickém životě. Můžeš se s námi češtinou zabývat a zjistit, že je nejen krásná, ale taky užitečná. Naučíme tě společně znovu mluvit a psát… tentokrát ale trochu jinak. Nebudeš mít strach vystoupit před ostatními, zvládneš argumentovat a diskutovat, dokážeš sepsat žádost nebo formální dopis... Čti dále

Dějepis a ZSV

DĚJEPIS A ZSV

Společenské vědy mají na naší škole tradičně dobré jméno. Nesouvisí to jen s obsahem jednotlivých předmětů (dozvíš se základy ekonomie, práva, psychologie, historie a filozofie, porozumíš politice a poznáš jak funguje občanská společnost), ale také s řadou mimoškolních aktivit, které na výuku ve třídách navazují. Jezdí se na historické exkurze, navštěvují se soudy, archivy, úřady a jiné instituce, kde se vědomosti z lavic konfrontují se skutečnou praxí. Na klasickou výuku pak navazují volitelné semináře, ve kterých můžeš svůj zájem o některý z oborů dál prohlubovat... Čti dále

Matematika

MATEMATIKA

Matematika sice není našim školním profilovým oborem, s jejími základy se ale seznámíš a my ti ukážeme, jak ji používat i tam, kde se to obvykle nečeká. Naučíme tě samozřejmě především matematiku aplikovanou, tedy tu, která ti umožní spočítat věci v běžném životě, analyticky myslet a věcně argumentovat. Asi tě nepřekvapí, že sem patří také výuka vybraných témat z informatiky. Umožníme ti ale také poznat matematiku jako nástroj myšlení, komunikace a filozofických úvah. Zjistíš, že úzce nesouvisí jen s přírodními vědami, ale taky se studiem jazyků... Čti dále

Přírodní vědy

PŘÍRODNÍ VĚDY

Přírodní vědy se dnes rozvíjejí neuvěřitelným tempem a stále víc ovlivňují život každého z nás. Biologie, fyzika a chemie se kombinují s filozofií, sociologií, statistikou nebo psychologií a výsledný mix oborů otevírá nové pohledy na mnohá témata, která se nám dosud zdála jasná nebo probádaná. I u nás ve škole můžeš nakouknout za roh klasického vzdělání a zažít nečekaná překvapení. Sáhneš si na skutečné laboratorní procesy a pod vedením zkušených učitelů navštívíš i některá odborná pracoviště v okolí (například FNsP Ostrava nebo VŠB-TU). K dispozici máme sice jen 2 hodiny týdně, v posledních dvou ročnících (čtyřletého i šestiletého studia) si ale můžeš zvolit biologický seminář nebo... Čti dále

Zeměpis

ZEMĚPIS

Vědět, kde se co nachází a jak se tam (nejrychleji, nejbezpečněji či nejpohodlněji) dostat, patřilo odjakživa ke zlatem oceňovaným informacím. V době digitálních map a navigací se ale někomu může zdát studium zeměpisu trochu staromilské. Chyba lávky! Moderní zeměpis, jak se učí a objevuje u nás, poskytuje mnohem zajímavější informace. Propojením geografických dat s údaji dalších oborů vznikají nečekané nové informace a souvislosti. Geografická politologie, ekonomie či oblast cestovního ruchu nám ukazují, že dobrá orientace v zeměpise je žádanou součastí mnohých zajímavých pracovních pozic. Nech se námi inspirovat, abys v budoucnu mohl jiné vést... Čti dále

Hudebka a výtvarka

HUDEBKA A VÝTVARKA

Kdo někdy chodil do školy, ví, že jediné předměty, v nichž se opravdu všichni zapojují do společných aktivit, jsou hudebka a výtvarka. Zpěv a malování patří k lidské existenci od pravěku a má to svůj důvod! Umožňují nám rozvíjet vlastní kreativitu, zažít a poznávat krásu, harmonii. Zároveň ale také pocítit přirozenou pokoru před úžasnými díly světových umělců, kteří dokázali zachytit barvami či tóny cosi existenciálně tajuplného, co mnozí spontánně vnímáme, ale neumíme popsat. Hudebka a výtvarka tě nabijí energií, osvěží optimismem a pomohou ti pochopit, že zpěv a malování jsou další jazyky, jimiž se domluvíš všude na světě... Čti dále

Tělocvik

TĚLOCVIK

Tělocvik je nejoblíbenější předmět mezi žáky všech generací a věků. Antická kalokagathia vycházela z poznané lidské přirozenosti a touha propojit krásu tělesnou s duševní v nás probublává staletími. Když se k tomu přidá důraz na fair play, přiměřenou soutěživost a chuť na sobě pracovat, je všem jasné, že v tělocviku se nejen cvičí, ale taky tu zrají osobnosti, projevují se charaktery, vznikají přátelství i lásky. Je to čistá radost z pohybu, která tepe mezi palubovkou a týmy natěšených hráčů, běžkyň či skokanů. Naše škola má dvě tělocvičny, hřiště, běžeckou dráhu, množství pomůcek a sportovního nářadí. Prostě vše potřebné. Na dvě hodiny týdně pusť tělo ze řetězu... Čti dále