Děje se v sekci

Plán aktivit pro školní rok 2020/2021

  Měsíc Akce
  říjen Semana Ostraña – španělský kulturní týden na Gymnáziu Olgy Havlové – dle aktuální nabídky a časových možností
  listopad Den poezie – recitace španělských básní (zájemci z různých tříd)
  Týden španělské kultury (Ostravská univerzita)
  Den otevřených dveří
  prosinec Maraton španělských filmů
  leden Den otevřených dveří
  únor Školní kolo konverzační soutěže
  Studijně-poznávací zájezd do Salamanky
  březen Krajské kolo konverzační soutěže

  časově nezařazeno

  • Hodina salsy
  • Přednáška o Argentině
  • Španělský kulturní týden na Gymnáziu Hladnov – datum i program bude upřesněn (divadelní představení, přednáška)
  • Tvůrčí dílna s tématem Dona Quijota u příležitosti „Dne knihy“ na Hladnovském Gymnáziu

  Distanční výuka

  COVID-rozvrh hodin tříd (PDF)
  COVID-rozvrh hodin třídy 1.E (PDF)
  COVID-rozvrh hodin třídy 2.E (PDF)

  Z důvodu nulového zájmu ze strany žáků je pozastaven dovoz a odběr obědů. Po opětovném zavedení prezenční výuky bude provoz jídelny obnoven

  Přípravné kurzy

  Informace o přípravných kurzech pro žáky 7. a 9. tříd.

  nová školní vlajka