Děje se v sekci

Plán aktivit pro školní rok 2021/2022

  Měsíc Akce
  září Návštěva zkušebního centra španělských zkoušek DELE na Gymnáziu Hladnov
  říjen Hodina salsy v rámci „Oslav 30. výročí existence JGPT“
  Semana Ostraña – španělský kulturní týden na Gymnáziu Olgy Havlové – dle aktuální nabídky a časových možností
  listopad Den poezie – recitace španělských básní (zájemci z různých tříd)
  Den otevřených dveří
  prosinec Maraton španělských filmů
  leden Den otevřených dveří
  únor Školní kolo konverzační soutěže
  Studijně-poznávací zájezd do Salamanky podle situace (covid)
  březen Krajské kolo konverzační soutěže

  časově nezařazeno

  • Hodina salsy
  • Přednáška o Argentině
  • Španělský kulturní týden na Gymnáziu Hladnov – datum i program bude upřesněn (divadelní představení, přednáška)
  • Tvůrčí dílna s tématem Dona Quijota u příležitosti „Dne knihy“ na Hladnovském Gymnáziu
  • Návštěva Dr. Jana Mlčocha v hodině španělského semináře určeného pro maturanty. Téma návštěvy: literárněhistorická přednáška o Španělsku a španělsky mluvících zemích

  Úřední hodiny sekretariátu v průběhu prázdnin

  Po–Pá: 9.00–11.00 hodin

  V případě potřeby kontaktu v jiném termínu volejte na tel.:
  733 674 257 (ve dnech 1.7., 4.7., 13.–14.7., 25.–29.7., 19.8.–23.8.);
  737 758 148 (ve dnech 7.–12.7., 21.–22.7., 8.–12.8., 18.8.);
  733 672 531 (ve dnech 15.–20.7., 1.–5.8., 15.–17.8.).

  Respektujte, prosím, volání na různá telefonní čísla v jednotlivých dnech.

  Děkujeme Vám.


  Oslava 30 let JGPT