Studijní obory

Obor 1. jazyk 2. jazyk

šestiletý
79-41-K/61

francouzština angličtina

čtyřletý
79-41-K/41

angličtina francouzština, němčina, ruština, španělština
němčina angličtina

Usilujeme o to, abychom poskytovali kvalitní vzdělání se zaměřením na jazyky. To ovšem neznamená, že opomíjíme ostatní vědní obory – každoročně se naši maturanti úspěšně hlásí na nejrůznější výšky přírodovědného zaměření. Základní předpoklad každého úspěšného vzdělance – znalost alespoň dvou cizích řečí – přitom už mají splněný.

Studovat se u nás dá ve dvou větvích. Po sedmé třídě základky k nám můžeš přijít na šestiletý obor se zaměřením na francouzštinu – to bude tvůj první cizí jazyk. Jedná o unikátní studijní program, který ti zajistí nejen skvělé znalosti v této sexy řeči, ale neponechá stranou ani angličtinu. V obou jazycích si můžeš složit mezinárodní zkoušky, vycestovat do zahraničí, nebo se zúčastnit nepřeberného množství soutěží. Díky ojedinělému programu tzv. Francouzské sekce zažiješ také předměty vyučované přímo ve francouzštině – dějepis, zeměpis a hudební výchovu.

Druhá větev je čtyřletá. Po devítce na základce u nás můžeš studovat buď němčinu, nebo angličtinu – to budou tvé první cizí jazyky. Když budeš studovat němčinu, bude tvým druhým cizím jazykem angličtina, u angličtiny si můžeš vybrat španělštinu, němčinu, francouzštinu a někdy i ruštinu. Naši němčináři pravidelně vyjíždějí do Německa, Švýcarska nebo Rakouska, účastní se ostrých debatních soutěží, ale navštěvují i lokální pobočky mezinárodních německých firem. Angličtináři zase poměřují své síly v překladatelské soutěži, výletují ve Walesu či Skotsku a užívají si filmových nocí ve škole.

V pátém a šestém ročníku šestiletého cyklu (respektive ve třeťáku a čtvrťáku čtyřletého studia) si u nás volíš semináře. V seminářích se specializuješ směrem, který tě baví a kterému by ses chtěl věnovat třeba na vysoké škole. Nabídka je široká – můžeš si vzít třetí cizí jazyk (třeba španělštinu, ruštinu nebo latinu), prohloubit si znalosti v matematice či přírodních vědách, nebo se naučit psát perfektní slohovky. Volba je jen na tobě!

Chceš vidět vše přehledně? Pročti si naši brožurku.

Tým našich učitelů tvoří osobnosti s vlastním názorem, invencí a chutí zkoušet ve výuce nové postupy. Působí u nás zkušení kantoři i namotivovaní absoventi vysokých škol. Pedagogové si doplňují vzdělání, učí se s novými programy, zkvalitňují výuku a nebojí se experimentovat. Když máš nepříjemné starosti, můžeš zajít za výchovnou poradkyní, se vším ohledně počítačů ti zase pomůže metodik ICT. O to, aby se ti dospívalo v pohodě, se stará školní metodik prevence.


Pavlínin CatALOG

studuj u nás


Téma Pavel Tigrid

Co má společného Pavel Tigrid s Ostravou?


Pozdrav Václava Havla konferenci o Pavlu Tigridovi

Tomáš Halík o Pavlu Tigridovi


Oslava 30 let JGPT