Chceš u nás studovat?

Chceš u nás studovat

Studovat na naší škole neznamená jen chodit do výuky, sedět v lavici a psát písemky. Když jsi na našem gymplu, stáváš se součástí týmu, možná by se dalo říct i rodiny. Jsi pro nás důležitý / důležitá.

Naše škola je tvoje šance získat solidní základ do života, vyniknout v soutěžích, ale také strávit skvělé roky s kamarády, naučit se organizační práci, nebo si najít životní(ho) soulmate. Jsme gympl, kterému záleží na každém jednotlivci, který s žáky diskutuje, který neuznává přísnou hierarchii moci. Když se staneš naší součástí, budeš se podílet na chodu věcí.

Pokud jsi v sedmičce, můžeš se přihlásit do našeho elitního francouzského šestiletého programu. Získáš tak v Česku jedinečné vzdělání, které využiješ v široké škále profesí. Mezi absolventy tohoto programu máme studenty forenzní antropologie, vysoké představitele zahraničních firem, pracovníky EU, ale i řadu výborných překladatelů, lékařů, právníků a učitelů. V oboru se naučíš jak francouzsky, tak anglicky. Více informací se dozvíš na Dnu otevřených dveří.

Pokud se rozhoduješ, kam ze základky, nabízíme ti dvě možnosti – můžeš jít buď do anglické, nebo do německé třídy. Ani v jednom případě však nepřijdeš o druhý cizí jazyk – v případě německé třídy se budeš zdokonalovat v angličtině, v anglické třídě si můžeš jazyk vybrat. Vyučujeme francouzštinu, španělštinu, němčinu i ruštinu. A pokud nebudeš mít jazyků dost, můžeš si ve třeťáku přibrat ještě třetí, podle vlastního výběru. Nabízíme i latinu, díky níž pronikneš do tajů jazyka obecně a vyzbrojíš se nebezpečnými znalostmi v širokém spektru vědeckých disciplín. Potřebuješ více informací, zastav se u nás. zde.

Abys měl(a) úplné informace, podívej se na graf uchazečů a přijatých níže. Je vidět, že situace na našem gymplu je stabilní, průměrně se k nám hlásí něco málo nad 240 lidí. Vezmeme zhruba polovinu, a to do čtyř tříd – dvou anglických, jedné německé (všechno čtyřletý obor) a jedné francouzské (šestiletý obor).

Samozřejmě platí, že jazyky u nás nezastiňují další předměty. Z našeho gymplu chodí lidé na nejrůznější univerzity. Skoro by se dalo říct, že jazyky jako studijní obor na výšce jsou u našich absolventů v menšině. Častokrát totiž svou jazykovou průpravu berou jako dostatečnou, a tak se věnují jiným oborům. Lékař se skvělou znalostí němčiny, ve francouzštině zdatný historik umění nebo ekonom hovořící plynně anglicky jsou na trhu práce žádané zboží.

Abys měl(a) přehled, jak to u nás s předměty funguje, podívej se do tabulek níže. V první uvádíme, kolikrát budeš mít jaké předměty v jednotlivých ročnících šestiletého cyklu, v druhé totéž pro čtyřletý cyklus.

Předmět/ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Český jazyk a literatura 4 4 4 3 4 4
Francouzština 6 4 4 3 4 4
Konverzace ve francouzštině 0 0 1 1 2 1
Angličtina 2 3 3 3 3 3
Konverzace v angličtině 0 1 1 1 2 2
Matematika 4 4 3 4 4 3
Biologie 2 2 2 2 2 0
Fyzika 2 2 2 2 2 0
Chemie 2 2 2 2 2 0
Zeměpis 2 2 2 3 0 0
Dějepis 2 2 2 2 2 2
Občanská nauka 1 1 0 0 0 0
Základy společenských věd 0 0 2 2 1 2
Ekonomie 0 0 0 0 0 1
Hudební výchova 1 1 0 0 0 0
Výtvarná výchova 1 1 0 0 0 0
Hudební, nebo výtvarná výchova 0 0 2 2 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2
Informatika 1 0 1 1 0 0
Seminář 1 0 0 0 0 2 2
Seminář 2 0 0 0 0 0 2
Seminář 3 0 0 0 0 0 2
Hudební výchova ve francouzštině 0 0 1 1 0 0
Francouzský dějepis 0 0 0 0 0 1
Francouzský zeměpis 0 0 0 0 2 2

Předmět/ročník 1. 2. 3. 4.
Český jazyk a literatura 4 3 4 4
První cizí jazyk (angličtina / němčina) 5 4 4 4
Konverzace v prvním cizím jazyce 1 2 2 2
Druhý cizí jazyk 3 3 3 3
Konverzace v druhém cizím jazyce 0 0 2 2
Matematika 3 4 3 3
Biologie 2 2 2 0
Fyzika 2 2 2 0
Chemie 2 2 2 0
Zeměpis 2 2 1 0
Dějepis 2 2 2 1
Občanská nauka 1 1 0 0
Základy společenských věd 2 2 1 2
Ekonomie 0 0 0 1
Hudební, nebo výtvarná výchova 2 2 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2
Informatika 1 1 0 0
Seminář 1 0 0 2 2
Seminář 2 0 0 2 2
Seminář 3 0 0 0 2
Seminář 4 0 0 0 2