Děje se v sekci

Plán činnosti sekce jazyka německého pro školní rok 2021/2022

Měsíc Akce
říjen Německé divadlo 
Německý film
listopad Překladatelská soutěž EU
Přednáška a workshop „Do Rakouska na zkušenou“
Deutsches Sprachdiplom – písemná část zkoušky
Den otevřených dveří
prosinec Exkurze ve firmě Siemens
Deutsches Sprachdiplom – ústní část zkoušky

leden
Den otevřených dveří
Školní kolo celostátní soutěže v německém jazyce
Soutěž v dramatickém čtení v německém jazyce „Lesewettbewerb“
Deutsches Sprachdiplom – ústní část zkoušky
Překladatelská soutěž Ostravské univerzity
únor Okresní kolo celostátní soutěže v německém jazyce
Jugend debattiert – školní kolo debatní soutěže
březen Jugend debattiert – regionální kolo debatní soutěže
Německé dny v Ostravě
duben Jugend debattiert – celostátní kolo debatní soutěže
Německé dny v Ostravě
Divadelní workshop
květen Společná a profilová část maturitní zkoušky
Německé dny v Ostravě
červen Erlebte Landeskunde – zážitková výuka reálií německy mluvících zemí


Další činnost členů sekce

  • účast na seminářích a webinářích dle aktuální nabídky,
  • celoroční příprava studentů na zkoušky DSD,
  • projektová výuka,
  • návštěva divadelních a filmových představení dle aktuální nabídky,
  • další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Úřední hodiny sekretariátu v průběhu prázdnin

Po–Pá: 9.00–11.00 hodin

V případě potřeby kontaktu v jiném termínu volejte na tel.:
733 674 257 (ve dnech 1.7., 4.7., 13.–14.7., 25.–29.7., 19.8.–23.8.);
737 758 148 (ve dnech 7.–12.7., 21.–22.7., 8.–12.8., 18.8.);
733 672 531 (ve dnech 15.–20.7., 1.–5.8., 15.–17.8.).

Respektujte, prosím, volání na různá telefonní čísla v jednotlivých dnech.

Děkujeme Vám.


Oslava 30 let JGPT