Děje se v sekci

Plán činnosti sekce jazyka německého pro školní rok 2020/2021

Měsíc Akce
říjen Německé divadlo 
Německý film
listopad Překladatelská soutěž EU
Přednáška a workshop „Do Rakouska na zkušenou“
Deutsches Sprachdiplom – písemná část zkoušky
Den otevřených dveří
prosinec Exkurze ve firmách Siemens a OKIN
Deutsches Sprachdiplom – ústní část zkoušky

leden
Den otevřených dveří
Školní kolo celostátní soutěže v německém jazyce
Soutěž v dramatickém čtení v německém jazyce „Lesewettbewerb“
únor Okresní kolo celostátní soutěže v německém jazyce
Jugend debattiert international – školní kolo
březen Jugend debattiert international – regionální kolo
Německé dny v Ostravě
duben Jugend debattiert international – celostátní kolo
Německé dny v Ostravě
Divadelní workshop
květen Společná a profilová část maturitní zkoušky
červen Erlebte Landeskunde – německy mluvící země


Další činnost členů sekce

  • účast na seminářích a webinářích dle aktuální nabídky,
  • celoroční příprava studentů na zkoušky DSD,
  • projektová výuka,
  • návštěva divadelních a filmových představení dle aktuální nabídky,
  • další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Distanční výuka

COVID-rozvrh hodin tříd (PDF)
COVID-rozvrh hodin třídy 1.E (PDF)
COVID-rozvrh hodin třídy 2.E (PDF)

Z důvodu nulového zájmu ze strany žáků je pozastaven dovoz a odběr obědů. Po opětovném zavedení prezenční výuky bude provoz jídelny obnoven

Přípravné kurzy

Informace o přípravných kurzech pro žáky 7. a 9. tříd.

nová školní vlajka