Děje se v sekci

Plán činnosti sekce jazyka německého pro školní rok 2023/2024

Měsíc Akce
říjen Německé divadlo 
Německý film
listopad Překladatelská soutěž EU
Přednáška a workshop „Do Rakouska na zkušenou“
Deutsches Sprachdiplom – písemná část zkoušky
Den otevřených dveří
prosinec Exkurze ve firmě Siemens
Deutsches Sprachdiplom – ústní část zkoušky

leden
Den otevřených dveří
Školní kolo celostátní soutěže v německém jazyce
Soutěž v dramatickém čtení v německém jazyce „Lesewettbewerb“
Deutsches Sprachdiplom – ústní část zkoušky
Překladatelská soutěž Ostravské univerzity
únor Okresní kolo celostátní soutěže v německém jazyce
Jugend debattiert – školní kolo debatní soutěže
březen Jugend debattiert – regionální kolo debatní soutěže
Německé dny v Ostravě
duben Jugend debattiert – celostátní kolo debatní soutěže
Německé dny v Ostravě
Divadelní workshop
květen Společná a profilová část maturitní zkoušky
Německé dny v Ostravě
červen Erlebte Landeskunde – zážitková výuka reálií německy mluvících zemí


Další činnost členů sekce

  • účast na seminářích a webinářích dle aktuální nabídky,
  • celoroční příprava studentů na zkoušky DSD,
  • projektová výuka,
  • návštěva divadelních a filmových představení dle aktuální nabídky,
  • další vzdělávání pedagogických pracovníků.