Matematika

Kdo jsme?

Matematika sice není našim školním profilovým oborem, s jejími základy se ale seznámíš a my ti ukážeme, jak ji používat i tam, kde se to obvykle nečeká. Naučíme tě samozřejmě především matematiku aplikovanou, tedy tu, která ti umožní spočítat věci v běžném životě, analyticky myslet a věcně argumentovat. Asi tě nepřekvapí, že sem patří také výuka vybraných témat z informatiky. Umožníme ti ale také poznat matematiku jako nástroj myšlení, komunikace a filozofických úvah. Zjistíš, že úzce nesouvisí jen s přírodními vědami, ale taky se studiem jazyků, logickým myšlením či snahou o pochopení světa a vesmíru. Nejde nám o biflování pouček a vzorců, ale o to naučit tě matematicky přemýšlet a vědomosti užívat k řešení problémů a úloh. Na matematiku dnes narazíš skoro všude (nejvíc asi v ekonomice, technice, informatice) a být s ní kamarád je výhoda, která tě leckde posune oproti ostatním.

Pokud tě matematika baví, můžeš si ve 3. ročníku zvolit dvouletý nebo pak ve 4. ročníku jednoletý matematický seminář. Připraví tě skvěle k maturitě i přijímačkám na VŠ.

Lidé

Příjmení a jméno E-mail / tel. klapka Funkce
Mlečková Andrea, Mgr. mleckovaa@jazgym.cz / 120 výchovná poradkyně matematika, fyzika
Mižďochová Šárka, Mgr. mizdochovas@jazgym.cz / 116 vedoucí sekce matematika, fyzika
Moravec Vlastimil, PaedDr. moravecv@jazgym.cz / 121 zástupce ředitelky  matematika, fyzika
Murgašová Kristýna, Mgr. murgasovak@jazgym.cz / 115 matematika, biologie
Oleksy Karel, Mgr. oleksyk@jazgym.cz / 116 matematika, fyzika, IVT
Švecová Libuše, RNDr., Ph.D. svecoval@jazgym.cz / 105 matematika, fyzika
Veselá Jarmila, PaedDr. veselaj@jazgym.cz / 115 4. A matematika, biologie

Co podnikáme?

Pokud je ti matematika a informatika blízká, najdeš spoustu možností, jak se u nás dál rozvíjet. Můžeš si zasoutěžit (seznam aktuálních soutěží najdeš zde) a zjistit, jak si na tom ve srovnání s ostatními studenty jiných škol, nebo chodit do kurzů či klubů, které u nás na škole dlouhodobě fungují. Zjistíš, že je leckde vedou sami studenti. Zkus třeba kurz výuky programovacího jazyka C++ nebo zajdi do klubu mladých programátorů CoderDojo. Je tam fajn parta, která Ti pomůže rychle se rozkoukat a zapojit.