Děje se v sekci

Plán akcí pro školní rok 2023/2024

I. a II. ročník šestiletého cyklu (1. E, 2. E)
Exkurze do Knihovny města Ostravy
Exkurze do NDM (Divadlo jako místo setkání)

I. roč. čtyřletého cyklu + 3. E
Exkurze do MSVK a archivu Ostravského muzea
Po stopách Komenského – Fulnek, Přerov, Uherský Brod (3 varianty: pěšky do Fulneku, autobusem do Přerova, vlakem do Uherského Brodu)

II. roč. čtyřletého cyklu + 4. E
Máchův kraj – literárně-historická exkurze

III. roč. čtyřletého cyklu + 5. E
Vysočina – literárně-historická exkurze

IV. roč.
Literárně-historická exkurze PRAHA
Návštěva Ústavu pro českou literaturu AV ČR – pro studenty literárního a mediálního semináře

Úvod do studia filmu
Projekt Úvod do studia filmu (ŠVP) probíhá v rozsahu 2 filmové projekce na ročník a školní rok v kině ART. Na každou filmovou projekci navazuje hodina interpretace, v níž se žáci věnují rozboru zhlédnutého díla.

ročník/pololetí 1. pololetí 2. pololetí
I. ročník Zlaté opojení Hej rup!
II. ročník Sedmá pečeť Limonádový Joe
III. ročník U konce s dechem Markéta Lazarová
IV. ročník Brazil Démanty noci

Ostatní plánované akce

 • návštěva divadla Komorní scéna Aréna v Ostravě (dopolední divadelní představení)
  • A. P. Čechov: Tři sestry (1. r. čtyřletého cyklu + 3. E)
  • R.Schimmelpfennig: Zimní slunovrat (2. r. čtyřletého cyklu + 4. E)
  • F. M. Dostojevskij – A. Wajda: Zločin a trest (3. r. čtyřletého cyklu + 5. E)
  • S. Beckett: Konec hry (4. r. čtyřletého cyklu + 6. E)

 • návštěva Divadla Petra Bezruče
 • festival Den poezie, recitační matiné v Knihovně města Ostravy (www.denpoezie.cz)
 • literární a recitační soutěže – celoročně dle aktuální nabídky
 • workshop tvůrčího psaní (Skrytá paměť Moravy)
 • Olympiáda v českém jazyce
 • Lingvistická olympiáda
 • Čtenářský klub (v rámci výzvy Šablony II)
 • náslechy a průběžná pedagogická praxe studentů Ostravské univerzity
 • projekt Patronus Ostravské univerzity
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků (např. Čtením a psaním ke kritickému myšlení)