Přírodní vědy

Kdo jsme

Přírodní vědy se dnes rozvíjejí neuvěřitelným tempem a stále víc ovlivňují život každého z nás. Biologie, fyzika a chemie se kombinují s filozofií, sociologií, statistikou nebo psychologií a výsledný mix oborů otevírá nové pohledy na mnohá témata, která se nám dosud zdála jasná nebo probádaná. I u nás ve škole můžeš nakouknout za roh klasického vzdělání a zažít nečekaná překvapení. Sáhneš si na skutečné laboratorní procesy a pod vedením zkušených učitelů navštívíš i některá odborná pracoviště v okolí (například FNsP Ostrava nebo VŠB-TU). K dispozici máme sice jen 2 hodiny týdně, v posledních dvou ročnících (čtyřletého i šestiletého studia) si ale můžeš zvolit biologický seminář nebo praktická cvičení z fyziky a chemie. Pokud tě baví obory, kde se striktně držíme vědecky ověřených informací, patříš mezi nás.

Lidé

Příjmení a jméno E-mail / tel. klapka Třídnictví a funkce Aprobace
Burešová Hana, Mgr.  buresovah@jazgym.cz / 105 chemie, biologie
Koryčan Milan, Mgr.  korycanm@jazgym.cz / 115 chemie, fyzika
Křikala Radim, Mgr.  krikalar@jazgym.cz / 105 1. C biologie, matematika
Marková Lenka, Mgr. markoval@jazgym.cz / 111 biologie, tělesná výchova
Oborný Martin, Mgr.  obornym@jazgym.cz / 115 biologie, německý jazyk
Veselá Jarmila, PaedDr.  veselaj@jazgym.cz  / 115 1. A, vedoucí sekce biologie, matematika

 Co podnikáme

Kromě klasické výuky v učebnách a školní laboratoři se snažíme občas vyrážet i mimo školu. Pro studenty zuajišťujeme odborné přednášky a tematicky zaměřené exkurze, jakými jsou například návštěva Planetária v Ostravě-Porubě, oddělení nukleární medicíny Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba nebo geologického pavilonu sbírky hornin a nerostů na VŠB-TU Ostrava.

Před několika lety jsme realizovali projekt „Podpora rozvoje praktické výuky ve fyzice a chemii“, výstupy projektu jsou ke zhlédnutí na webu níže.


Distanční výuka

COVID-rozvrh hodin tříd (PDF)
COVID-rozvrh hodin třídy 1.E (PDF)
COVID-rozvrh hodin třídy 2.E (PDF)

Z důvodu nulového zájmu ze strany žáků je pozastaven dovoz a odběr obědů. Po opětovném zavedení prezenční výuky bude provoz jídelny obnoven

Přípravné kurzy

Informace o přípravných kurzech pro žáky 7. a 9. tříd.

nová školní vlajka