Přírodní vědy

Kdo jsme

Přírodní vědy se dnes rozvíjejí neuvěřitelným tempem a stále víc ovlivňují život každého z nás. Biologie, fyzika a chemie se kombinují s filozofií, sociologií, statistikou nebo psychologií a výsledný mix oborů otevírá nové pohledy na mnohá témata, která se nám dosud zdála jasná nebo probádaná. I u nás ve škole můžeš nakouknout za roh klasického vzdělání a zažít nečekaná překvapení. Sáhneš si na skutečné laboratorní procesy a pod vedením zkušených učitelů navštívíš i některá odborná pracoviště v okolí (například FNsP Ostrava nebo VŠB-TU). K dispozici máme sice jen 2 hodiny týdně, v posledních dvou ročnících (čtyřletého i šestiletého studia) si ale můžeš zvolit biologický seminář nebo praktická cvičení z fyziky a chemie. Pokud tě baví obory, kde se striktně držíme vědecky ověřených informací, patříš mezi nás.

Lidé

Příjmení a jméno E-mail / tel. klapka Třídnictví a funkce Aprobace
Burešová Hana, Mgr.  buresovah@jazgym.cz / 105 2. B chemie, fyzika
Koryčan Milan, Mgr.  korycanm@jazgym.cz / 115 3. B chemie, fyzika
Murgašová Kristýna, Mgr. murgasovak@jazgym.cz / 115 biologie, matematika
Oborný Martin, Mgr.  obornym@jazgym.cz / 115 4. C biologie, německý jazyk
Švecová Libuše, RNDr., Ph.D.  svecoval@jazgym.cz / 105 2. E fyzika, matematika
Veselá Jarmila, PaedDr.  veselaj@jazgym.cz  / 115 4. A, vedoucí sekce biologie, matematika

Co podnikáme

Kromě klasické výuky v učebnách a školní laboratoři se snažíme občas vyrážet i mimo školu. Pro studenty zajišťujeme odborné přednášky a tematicky zaměřené exkurze, jakými jsou například návštěva Ostravského muzea, oddělení nukleární medicíny Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba nebo geologického pavilonu sbírky hornin a nerostů na VŠB-TU Ostrava. Zájemci o biologii se mohou zapojit do činnosti Přírodovědného kroužku.