English Drama Club

The English Drama Club will welcome anyone interested in practicing their English language skills in the context of exploring drama in an informal atmosphere. It may be process-oriented or also product-oriented, depending on the pupils’ interests. As the activities and direction of the club are decided mainly by the participants, the exercises may or may not culminate with a presentation for an audience.

Activities will include exercises in movement, with some exploration of mime techniques, body language and use of space and arrangement of stage tableaux.Pupils will practice using voice for creative expression and character development, in the context of improvisation games and exercises. We will read dramatic scripts and scenes to interpret them and work on character development and scene creation to blend the various studied elements of acting. Script-writing through improvisation and collaboration is also an option.

Anglický dramatický klub přivítá každého, kdo chce procvičovat angličtinu v neformální atmosféře. Aktivity budou vybírány podle zájmu žáků a mohou vyvrcholit představením pro publikum.

Činnosti budou zahrnovat pohybová cvičení, pantomimu, zkoumání řeči těla, využití prostoru a uspořádání scény. Žáci budou procvičovat používání hlasu pro kreativní vyjádření a rozvoj postav v kontextu improvizačních her a cvičení. Budeme číst scénáře her, interpretovat je a pracovat na vývoji postav a tvorbě scény, aby se prolínaly různé studované prvky herectví. Možností je také psaní scénářů prostřednictvím improvizace a spolupráce.

Úřední hodiny sekretariátu v průběhu prázdnin

Po–Pá: 9.00–11.00 hodin

V případě potřeby kontaktu v jiném termínu volejte na tel.:
733 674 257 (ve dnech 1.7., 4.7., 13.–14.7., 25.–29.7., 19.8.–23.8.);
737 758 148 (ve dnech 7.–12.7., 21.–22.7., 8.–12.8., 18.8.);
733 672 531 (ve dnech 15.–20.7., 1.–5.8., 15.–17.8.).

Respektujte, prosím, volání na různá telefonní čísla v jednotlivých dnech.

Děkujeme Vám.


Oslava 30 let JGPT