English Drama Club

The English Drama Club will welcome anyone interested in practicing their English language skills in the context of exploring drama in an informal atmosphere. 

It may be process-oriented or also product-oriented, depending on the pupils’ interests. As the activities and direction of the club are decided mainly by the participants, the exercises may or may not culminate with a presentation for an audience. Activities will include exercises in movement, with some exploration of mime techniques, body language and use of space and arrangement of stage tableaux. Pupils will practice using voice for creative expression and character development, in the context of improvisation games and exercises. We will read dramatic scripts and scenes to interpret them and work on character development and scene creation to blend the various studied elements of acting. Script-writing through improvisation and collaboration is also an option.

Anglický dramatický klub přivítá každého, kdo má zájem o procvičování anglického jazyka a objevování dramatu v neformální atmosféře.

Náplň klubu bude přizpůsobena zájmům a potřebám účastníků. Činnosti budou zahrnovat pohybová cvičení, zkoumání pantomimy, řeči těla a využití prostoru scény. Žáci se také budou učit pracovat s hlasem v kontextu improvizačních her a cvičení, budou číst a interpretovat scénáře a pracovat na vývoji postav a tvorbě scény. Možností je také tvoření scénářů prostřednictvím improvizace a spolupráce.