Didaktický inkubátor

Ve spolupráci s Mgr. Miroslavem Slowikem, Ph.D. z Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci realizujeme workshopy zaměřené na rozvíjení kompetencí. Smyslem projektu je zlepšovat komunikační schopnosti žáků, dát prostor jejich kreativitě a celkově je lépe připravit na život a jejich budoucí zaměstnání. Na úvod si žáci v komunitním kruhu ujasní, na čem budou společně pracovat. Pak už je na nich, jak si vše rozdělí a naplánují. Na závěr spolu s učiteli hodnotí výsledek svého snažení. Ze závěrečné reflexe vyplývá, že tento typ výuky vnímají různě. Zjednodušeně řečeno, někteří žáci tuto aktivitu vidí pozitivně, chápou nutnost spolupráce a jsou schopni se přizpůsobit okolnostem. Jiní se domnívají, že se více naučí samostatnou prací. Věříme, že pravidelný kompetenční trénink přesvědčí všechny, že v moderním školství má své místo.  

Didaktický inkubátor 20.–21. 4. 2023 

  • Žáci třídy 2. B pracovali pod vedením Mgr. Šárky Mižďochové na projektu Městský intravilan a vytořili model města budoucnosti. 
  • Žáci 2. A a 2. C je měli za úkol při práci sledovat a vše zdokumentovat formou reportáží (psané, audio, video) či rozhovorů se žáky a učiteli zapojenými do projektu. Interview s Miroslavem Slowikem v angličtině, rozhovor česky, reportáž česky, reportáž anglicky, audio reportáž anglicky,
  • Druhý den se žáci 2. B a 4. E věnovali tématu sociálních sítí. Natáčeli ankety s žáky a učiteli, vytvářeli grafy a statistiky, psali zprávy či reportáže, a to česky, anglicky nebo francouzsky.