Zentralstelle für das Auslandsschulwesen

ZfA – Centrála pro školství v zahraničí podporuje sekci německého jazyka. Spolupracujeme na realizaci mezinárodní zkoušky DSD (Německý jazykový diplom) na naší škole, jejíž náklady jsou plně hrazeny německou stranou. ZfA dále poskytuje snašim žákům stipendia na letní kurzy NJ a úspěšným držitelům německého jazykového diplomu přispívá na studium na německých univerzitách.