Active Citizens – chráníme klima

Škola je od letošního školního roku zapojená do projektu 1Planet4All – Empowering youth, living EU values, tackling climate change podpořeného z prostředků Evropské unie a jejího programu DEAR (Development Education and Awareness Raising). Projekt realizuje organizace Člověk v tísni, vzdělávací program Varianty.

Stále přemýšlíme na tím, jak to zařídit, aby nabyté vědomosti uměli žáci použit v praxi. Jsme pyšni na to, že jsme získali  pro naši školu možnost účastnit se projektu, který vede žáky k aktivnímu občanství a učí je připravovat smysluplné projekty pro nejširší veřejnost.

Prostřednictvím aktivit, které vedou k realizaci společensky prospěšného projektu, se žáci učí zodpovědnosti i samostatnosti, schopnosti reagovat na potřeby místní komunity a spolupracovat s místními aktéry a samosprávou.

Součástí projektu 1PLANET4ALL – ACTIVE CITIZENS: CHRÁNÍME KLIMA je bohatý vzdělávací program pro učitele i žáky podle metodiky Active Citizens, zaměřený na klimatickou změnu a její řešení.

Součástí projektu je mentorská podpora učitelů ze strany zkušených lektorů, projektové tvůrčí dílny pro studenty, veřejné debaty s odborníky a drobná finanční podpora pro realizaci školních projektů.